Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Aktiviteter för hälsa och gemenskap

Plats: Halmstad

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom Aktiviteter för hälsa och gemenskap bidrar du till att erbjuda ett socialt sammanhang och på många olika sätt ge människor kraft att hantera och påverka sin situation. 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

  • delta i sociala aktiviteter, exempelvis fika, matlagning, sömnad, utflykter, svampplockning, biobesök, leka och spela spel. 
  • delta i fysiska aktiviteter, exempelvis promenader, jogging, gymträning, cykelskola, simskola, skid- och pulkaåkning. 
  • delta i integrationsaktiviteter, exempelvis träna svenska, ge kunskap om svenska samhället och studiebesök. 
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Du åtar dig: 

Tisdagkvällar 18-20 på Spenshults Asylboende 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:   

  • vara minst 18 år.  
  • vara positiv, trygg och ärlig. 
  • vana av att möta människor med olika erfarenheter och bakgrund och ha lätt för att samarbeta med andra. 
  • vara lyhörd och uppmärksam på dina medmänniskors behov och reaktioner. 
  • vara flexibel men också kunna sätta gränser.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Sophie Nilsson
Integrationssamordnare
070-0600761
Integration Halmstad <integration.halmstad@redcross.se>


Ansök