Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Bli vaccineringsstödjare i Lund och var med och stoppa covid-19!

Plats: Lund

Röda Korset har lång erfarenhet av vaccinationsarbete runt om i världen och här hemma, t.ex. med säsongsinfluensavaccinering. Vi arbetar gärna för den stora samhällsnyttan som vaccination innebär. Huvudmålet för Röda Korset är att förhindra och lindra mänskligt lidande, varför vi hjälper till att stoppa pandemin!

Du behövs! Volontär engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vid vaccinationen mot covid-19 kommer du som volontär att bidra till att vaccineringen går tryggt och säkert till. Du kommer att hjälpa till med praktiska saker som exempelvis ta emot dem som ska vaccineras och vägleda på vaccinationsställethålla ordning och observera att alla känner sig lugna och bekväma. 

Röda Korsets stöd för vaccinationer i Lund beräknas pågå till 30 september 2021, beroende på tillgången på vaccin. Vaccinationsstället kommer främst att finnas på Ideon Elite Hotel i Lund. 

Du kommer att få nödvändig skyddsutrustning i samband med uppdraget.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • ge psykosocialt stöd och hjälpa människor tillrätta där du placeras på vaccinationsstället 
 • hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort.  
 • möta alla människor förutsättningslöst och med respekt.  
 • utföra regelbundet halvdags pass enligt överenskommelse med volontärledaren.  
 • delta i en introduktion och webbkurser.   

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten.  
 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte. 
 • Samarbeta med dina volontärledare, andra volontärer och personal.  
 • delta i träffar som ordnas för volontärer för att ta del av information, dela erfarenheter och stödja varandra.  
 • verka för att klimatet i volontärgruppen är öppet och tillåtande.  
 • vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen.  
 • göra minimum ett pass per vecka.  

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt volontärarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska kurser / introduktioner som krävs för uppdraget.
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 
 

För att kunna utföra uppdraget behöver du ha 

 • kunskap och beredskap för att möta människor. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska.  

Det är också viktigt att du:  

 • har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och lätt för att kommunicera.  
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer. 
 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel.  
 • är empatisk och har positiv livssyn.  
 • är serviceinriktad.  
 • Ha tillräckligt bra kondition för att kunna stå ett halvdagspass (ca 3 timmar).  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Peter Hodgson
Verksamhetsutvecklare

peter.hodgson@redcross.se


Ansök