Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Brinner du för kompetensutveckling och utbildning? Bli frivillig i Malmökretsens utbildningsgrupp!

Plats: Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Utbildningsgruppen i Malmökretsen arrangerar och administrerar interna rödakorsutbildningar för kretsens medlemmar, frivilliga, förtroendevalda samt anställda.

För att kunna utföra uppdraget är det viktigt att du:  

  • har lång erfarenhet som frivillig inom Röda Korset.
  • är strukturerad och organiserad.
  • är kreativ, lyhörd och flexibel.
  • kan andra språk än svenska (meriterande).
  • har erfarenhet inom utbildning och kompetensutveckling, inget krav men meriterande.
  • deltar i en introduktion och webbkurser.  

Omfattning 

Du bör kunna engagera dig minst 2 gånger i månaden under terminerna men kommer tillsammans med frivilligledaren överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten.

Du får: 

  • träffa nya människor. 
  • utbildning och nya erfarenheter 
  • En fantastisk möjlighet att utveckla dina befintliga färdigheter och få nya. 
  • En möjlighet att vara en del av kretsens Förenings- och Frivilligutvecklings grupper. 

 

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Thomai Starida
Verksamhetsutvecklare

thomai.starida@redcross.se


Ansök