Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Cykling utan ålder

Plats: Karlstad

Cykling utan ålder

 Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre personer och medför ofta isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Ensamhet kan också leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro, sämre matvanor, fysiska problem och nedsatt självkänsla. Forskning har visat att sociala kontakter är viktiga för att förbättra och upprätthålla god fysisk och psykisk hälsa.

Cykling utan ålder är en verksamhet där frivilliga erbjuder äldre eller personer med funktionsvariationer cykelturer i specialbyggda trehjuliga ellastcyklar.

Vi är aktiva under mars/april till oktober/november lite beroende på väder.

Uppdragsbeskrivning

Förutom att delta i cyklingsverksamheten behöver du:

  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

 För att kunna utföra uppdraget behöver du:

  • Kunna cykla, men inget krav på högre fysik då cyklarna har motor.
  • Vara lugn och trygg i dig själv.
  • Vara lyhörd.

 

Efter ansökan, kolla gärna din skräppost, ibland hamnar tyvärr våra mejl där. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

  

Kontaktperson

Rekrytering Karlstad


rekrytering.karlstad@redcross.se


Ansök