Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivilligledare krisberedskapen

Plats: Karlskrona

Ideellt Uppdrag

Du behövs! Under våren har Röda Korset Karlskronakretsen deltagit i insatsen vid färjeterminalen på Verkö. För att stärka vårt arbete och bygga framtidens beredskap för att agera i kris söker vi nu en eller två frivilligledare för krisberedskapsgruppen. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och kommer vara en del av kretsens lokala krisberedskap.  Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vid händelse av kris arbetar du med kretsens lokala krisstab, där du har högsta beslutsmandat i en lokal insats. Du ansvar för att säkerställa att insatsledaren har de resurser som krävs för att genomföra insatsen.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

  • i samråd med kretsstyrelsen planera och utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven.
  • samordna Röda Korsets krisarbete med övriga aktörer, så väl vid krisinsats som i förberedande syfte
  • identifiera behov av frivilliga och arbeta med rekrytering
  • introducera nya frivilliga i verksamheten, samt säkerställa att frivilliga har gått de utbildningar som krävs för uppdraget.
  • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget 

Omfattning  

Du åter dig att:  

  • i samråd med kretsstyrelsen tillse att kretsens krisplan hålls uppdaterad
  • terminsvis planera för verksamheten
  • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse. 

Är det här du?  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda  Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du ha praktisk erfarenhet av att planera, leda och organisera verksamhet. Som person är du bra på att samarbeta och att koordinera. Du kan ta ansvar, fatta beslut och delegera, även i stressiga situationer. 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Joakim Runnsjö
Ordförande i Karlskronakretsen
070-209 79 75
karlskrona@redcross.se


Ansök