Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Medmänskligt stöd för människor på häkte och anstalt i Örebro

Plats: Örebro

Om uppdraget:
Röda Korset besöker intagna på Kriminalvårdens häkten. Verksamheten bidrar till att bryta isolering för frihetsberövade genom möten där samtal förs mellan besökare och intagen på häkten eller anstalter. Besöken kan också genomföras som möten med samtal eller aktiviteter i grupp på anstalter. Detta uppdrag går ut på att besöka de intagna på Häktet Örebro och Anstalten Kumla. Vårt mål är att låta de intagna få kontakt med omvärlden. Uppdraget är ideellt.

Uppdraget innebär att du besöker frihetsberövade/intagna på häkten eller anstalter som en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. Ditt uppdrag är att bryta isoleringen för en stund, genom samtal som grundas på ämnen som du och den intagne kommer överens om vid besöket.

Som besökare förstår och accepterar du Röda Korsets arbetssätt och följer Svenska Röda Korsets frivilligpolicy. Du samarbetar med frivilligledaren och andra frivilliga inom besöksverksamheten, deltar i nätverksträffar och verkar för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande.

Praktisk information:
Åldersgränsen för uppdraget är 25 år och udrag från kriminalregister krävs. Besöken sker på häktet i Örebro samt anstalten i Kumla.

För att som frivillig delta i ”Besöksverksamhet inom Kriminalvården” krävs utbildning som du får av kriminalvården.

· Ideologikurs samt introduktion till att vara frivillig - dessa kan genomföras på webben
· Att mötas i vardag och kris – en dags utbildning som hålls lokalt
· Grundkurs för besökare inom anstalt och häkten
· Kriminalvårdens lokala introduktion för tillträde till häktet eller anstalten

Du erbjuds organiserade erfarenhetsutbyten och vid behov avlastningssamtal.

Är det här du?
Erfarenhet och kompetens:
Förutom genomgångna utbildningar enligt uppdragsbeskrivning vill vi att du:

· Har erfarenhet av att enskilt eller i grupp möta människor i kris eller svåra situationer
· Har kunskap om och förmåga till tydlig gränssättning
· Har kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner
· Har en god kommunikativ förmåga

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Omfattning 
Vi ser gärna att du kan engagera dig cirka 2 timmar/gång. Du kommer överens med frivilligledaren om uppdragets omfattning. För uppdraget deltar du i obligatorisk introduktion och utbildning. Som aktiv inom verksamheten deltar du också i regelbundna möten med gruppen.

Plats och tid:
Häktet Örebro: kl. 13:30-16:00
Anstalten Kumla: 16:00-18:00

Svenska Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

 

 

Kontaktperson

Rekryteringsgruppen Örebro


rekrytering.orebro@redcross.se


Ansök