Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stöd till äldre

Plats: Täby

Du behövs - bli en av oss i Fixargruppen! 

Vi är en grupp frivilliga som hjälper seniorer i kommunen med praktiska göromål i hemmet. Allt från byte av glödlampor, sätta upp gardiner, fixa en skruv som lossnat till att ställa in TV kanaler och kolla brandvarnaren. Sånt som kan vara svårt att klara själv men som hemtjänsten inte alltid har möjlighet att göra. Uppdragen är korta, en halv till en timme. Ofta blir det också en pratstund över en kopp kaffe.

Nu behöver vi förstärkning med fler frivilliga, då behoven ökat och uppdragen droppar in. Är du intresserad, kontakta Christer Wallenborg på christer@wallenborg.net eller sök direkt här på sidan. 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Våra sju grundprinciper är
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Välkommen med din ansökan. 

Kontaktperson

Agneta Rognli


agneta.rognli@redcross.se


Ansök