Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stöd till förvarstagna

Plats: Helsingborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att besöka frihetsberövade personer på Migrationsverkets förvar bidrar du till att stärka skyddet för deras rättigheter. Du ger, genom samtal och aktiviteter, medmänskligt stöd för att stärka psykisk hälsa och bidra till ett värdigt och humant bemötande i en mycket utsatt situation.  

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • delta regelbundet vid besök på förvaret enligt överenskommelse med frivilligledaren. 
 • erbjuda medmänskligt stöd, såsom samtal och aktiviteter. 
 • förmedla svar på eventuella frågor som de frihetsberövade tar upp och hänvisa dem till andra aktörer som kan bistå dem. 
 • förmedla information till ansvarig anställd vid Svenska Röda Korset om vad du har observerat vid dina besök i syfte att bidra till skyddsdialogen med Migrationsverket och andra myndigheter. 
 • bistå frivilligledaren planering av besöken och utveckling av verksamheten.  
 • introducera nya frivilliga.
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • ingå i en verksamhetsgrupp som besöker förvaret en gång varannan vecka. 
 • göra minst ett besök i månaden, tillsammans med andra i gruppen. 
 • utföra uppdraget under minst ett år. 
 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte. 

Är det här du? 
 Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • vara minst 18 år och ha uppehållstillstånd i Sverige. 
 • erfarenhet av att möta personer i kris eller svåra situationer.
 • ha förmåga att förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt. 

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 • är empatisk och vågar möta personer som blir känslomässiga. 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.  
 • har lätt för att arbeta i grupp och är kommunikativ.  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet                                                                                                                       

Kontaktperson

Eva Ulfström

0733378576
eulfstrm@yahoo.se


Ansök