Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Utbildare i första hjälpen, Fysiskt och Online

Plats: - Ospecificerad plats -

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som utbildare i Första hjälpen lär du människor att rädda liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta. Röda Korset är världsledande inom första hjälpen och utbildar varje år flera tusen människor i de viktiga insatser som kan göras i väntan på ambulans eller annan professionell sjukvård. 

Uppdragsbeskrivning

Som utbildare i Svenska Röda Korset:   

 • planerar och genomför du första hjälpen-kurser, online och fysiskt. Det kan innebära kurser utanför hemkommunen, ibland över hela landet. Vi strävar efter att erbjuda kurser både dag- och framför allt kvällstid.
 • deltar du på de kurser som krävs för uppdraget, kvalitetssäkring samt träffar och fortbildning. 
 • är du med i Svenska Röda Korsets krisberedskap och är beredd att öka ditt engagemang vid kris.
 • har du ett frivilliguppdrag, ersättning utgår för resekostnader i samband med kurser och träffar.
 • arvoderas du enligt avtal.

Svenska Röda Korset står för utbildarens utbildningskostnader, dock inte ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • genomföra minst 8 kurser per år, gärna fler. 
 • hålla kurser både fysiskt och online.
 • delta på de kurser som krävs för uppdraget, kvalitetssäkring samt träffar och fortbildning.

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • kunna bära material samt kunna ligga på knä för att genomföra olika moment. 
 • ha körkort och tillgång till bil (för att hålla fysiska kurser).
 • har engagemang och tid för uppgiften.
 • kunna utbilda på svenska, kan du fler språk är det meriterande.
 • förmåga att organisera och planera.
 • förmåga att motivera och engagera andra.
 • kunna målgruppsanpassa.
 • erfarenhet av att stå inför och arbeta med grupper.
 • god samarbetsförmåga.
 • förmåga att sätta gränser och hantera skilda uppfattningar. 

Därutöver ser vi gärna att du:  

 • har erfarenhet från första hjälpen, dock inget krav.
 • har kunskap och erfarenhet av att leda barn, ungdomar och vuxna i lärande.
 • gärna känner dig bekväm med att delta i digitala möten och använda digitala verktyg.
 • har kunskaper om/erfarenheter av olika kulturer, språk.
 • har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med personer med olika funktionsvariationer.
 • har förmåga att utmana stereoptyper, normer och föreställningar.
 • är trygg som person.
 • är lyhörd och flexibel.
 • är ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt.
 • kan ta emot och ge feedback.
 • har ett aktivt engagemang och ställningstagande för Röda Korsets värderingar.

*Vi rekryterar aktivt mars-maj och oktober-november. Välkommen med din ansökan!

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Johanna Ekberg


johanna.ekberg@redcross.se


Ansök