Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Verksamhetsledare för Språkverkstan

Plats: Stockholm

Vill du bidra till integration och samtidigt ha ett roligt, givande och utvecklande uppdrag som verksamhetsledare?

Folkrättskretsen i Stockholm är en lokalförening inom Svenska Röda Korset. En av våra verksamheter, Språkverkstan, har funnits sedan 2004 och erbjuder klassrumsbaserad undervisning till migranter som vill lära sig svenska. Språkverkstan handlar inte bara om språkträning – det är också en mötesplats dit deltagarna kommer för att umgås och knyta nya kontakter.

Språkverkstan har sedan mars 2020 varit helt inställd på grund av pandemin, då smittorisken vid fysiska träffar bedömdes vara för stor. Men vi planerar nu att återuppta verksamheten, med början under januari 2022.

Vi söker därför en till två verksamhetsledare vars uppdrag är att samordna och ha ett övergripande ansvar för verksamheten.

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom vår verksamhet Språkverkstan bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är det att umgås med andra och skapa nya kontakter.

Uppdragsbeskrivning:
I uppdraget som verksamhetsledare har du ansvar för ett antal frivilligledare, som i sin tur ansvarar för verksamhetens frivilliga. I uppdraget ingår att:

● Ansvara för rekrytering av språktränare och frivilligledare.
● Ansvara för information till nya språktränare.
● Vara sammankallande till regelbundna frivilligledarmöten.
● Ansvara för utdelning av nycklar till frivilligledare.
● Ansvara för insamling vid terminsslut av nycklar till kursrum.
● Ansvara för att det finns ett uppdaterat språktränarregister.
● Ansvara för att det finns ett uppdaterat vikariespråktränarregister.
● Vara kontaktperson mellan Folkrättskretsens styrelse och verksamheten.
● Ha huvudansvar för inköp av papper till kopiator och annat material om det behövs.
● Aktivt söka efter metoder för att göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare. Detta kan exempelvis ske genom dialog med andra liknande verksamheter, bl.a. den digitala Språkverkstan.
● Sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna.

Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet.

Specifika önskemål eller information:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap i någon form, pedagogisk och kommunikativ förmåga att organisera, strukturera och planera. Det är också viktigt att du är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom, är nyfiken, lyhörd och flexibel samt kreativ.

Minimiåtagande:
Uppdragets omfattning varierar i tid, men i genomsnitt åtar du dig att kunna lägga minst två timmar per vecka. Inledningsvis kommer det dock att krävas mer tid än normalt då verksamheten ska startas upp.

När och var genomförs uppdraget:
Uppdraget kan genomföras på frivillig plats. Själva Språkverksamheten utförs under tre kvällar i veckan på Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen. Som verksamhetsledare finns inget krav på att vara där på plats.

 

Kontaktperson

Victoria Sjöblom


info@folkrattskretsen.se


Ansök