Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vi söker en frivilligledare till vår Soppkök verksamhet

Plats: Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. Verksamheterna skiftar från ort till ort, men gemensamt för alla som ger av sin tid och kraft är viljan att hjälpa människor i en utsatt situation.  

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • samråd med kretsstyrelse planera och utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven. 
 • identifiera behov av frivilliga och därmed rekrytera och introducera nya frivilliga i verksamheten. 
 • säkerställa att frivilliga har kunskap om grundprinciper och värdegrund. 
 • säkerställa att frivilliga har gått de utbildningar som krävs för uppdraget. 
 • säkerställa att frivilliga skriver under överenskommelse och tystnadsförsäkran. 
 • hantera utdrag från belastningsregister i de verksamheter som kräver det. 
 • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget, både praktiskt och psykosocialt.  
 • hantera svåra samtal som kan uppstå med enskild eller i grupp. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • i samråd med kretsstyrelsen och verksamhetens karaktär identifiera omfattningen för uppdraget. 
 • planera och genomföra rekryteringsinsatser. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och frivilligvård. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha förmåga att planera, leda och organisera. 
 • skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • ha ett coachande förhållningsätt.  
 • erfarenhet av konfliktlösning då svåra samtal och konflikter kan förekomma i gruppen. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt att kunna skilja på egna och andras behov.  

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Rossella Tatti
Verksamhetsutvecklare
rossella.tatti@redcross.se
rossella.tatti@redcross.se


Ansök