Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Frivilliga sökes till Röda Korsets Hus i Hovsjö

Plats: Södertälje

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. 

Plats: Hovsjö, Södertälje

Var med och starta upp verksamheten i vårt nya Röda Korsets Hus i Hovsjö, ditt engagemang hjälper människor att finna trygghet och gemenskap - en ovärderlig insats!

Uppdraget är ideellt!

Nu öppnar vi ett Röda Korsets Hus i Hovsjö och till det behöver vi ditt engagemang!

Huset kommer fylla flera funktioner, men grunden är att skapa en plattform för engagemang och gemenskap där verksamheter startas utifrån behov i området. Här erbjuds basala förnödenheter så som en plats för social samvaro, aktivitet och rådgivning. Brinner du för Södertälje och vill göra en insats? Bli frivillig!

 

Uppdragsbeskrivning:

Innan påbörjat uppdrag kommer du genomgå grundläggande utbildning för att bli frivillig i Röda Korset och fortbildning kan komma att erbjudas vid behov.

Uppgifter på mötesplatsen:

 • Bidra till en trivsam miljö för alla som vistas i huset
 • Förbereda och servera, fika, kaffe och te
 • Visst administrativt arbete ingår
 • Lyssna och samtala med besökare
 • Möta alla besökare med respekt, medmänsklighet och värdighet
 • Erbjuda stöd och rådgivning samt vidare hänvisning vid behov
 • Upprätthålla rutiner

 

 

Omfattning:

Vi ser gärna att du kan engagera dig ca 3-4 h i veckan (främst vardagar), och att du kan åta dig uppdraget i minst 6 månader, förutsatt att inget oväntat händer. Detta på grund av att uppdraget är en social verksamhet som behöver kontinuitet.

 

Du får:

 • Träffa nya människor och bli en del av ett team
 • Utbildning och nya erfarenheter
 • Möjlighet att bidra till ett engagemang i Hovsjö
 • En möjlighet att vara en del av världens största humanitära organisation och vetskapen om att du gör skillnad
 • Som frivillig är du en del av vår krisberedskap, du erbjuds utbildning ifall en kris eller katastrof inträffar.

 

För att kunna utföra uppdraget behöver du:

 • Vara minst 18 år gammal
 • Ha förmåga att sätta gränser och följa rutiner och riktlinjer
 • Vara empatisk och möta människor med respekt, oavsett deras bakgrund och situation
 • Ha lätt att samarbeta med andra
 • Vara trygg och lugn även under pressade och känslosamma situationer
 • Kan ta ansvar och återrapportera till frivilligledare/verksamhetsutvecklare
 • Dela Röda Korsets värdegrund

Det är en fördel om du även:

 • Har tidigare erfarenhet av att möta människor
 •  Talar fler språk än svenska såsom arabiska engelska & syrianska/assyriska
 • Är boende i Hovsjö

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Michelia Sado
Verksamhetsutvecklare
070-7364784
michelia.sado@redcross.se


Ansök