Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vill du stötta barn med erfarenheter från krig och flykt?

Plats: Skövde

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade bedriver stödverksamheter för barn och unga som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Som frivillig inom vår barnverksamhet bidrar du till att stärka barn som anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra barn i liknande situationVi anordnar bland annat stödgruppsverksamhet, stödpersonsverksamhet, sommarläger och sommaraktiviteter för barn och ungdomar.  

Vi söker nu frivilliga till vår stödgrupp Flyktfåglarna för barn inför VT22.

 

Uppdragsbeskrivning  

Flyktfåglarna är en stödgrupp där barn i åldrarna 7-12 år träffas en gång i veckan under 14 veckor. Under programmet gör gruppen en resa genom barnens liv med fokus på det som stärker dem. Vi tar upp det som är här och nu, det som har varit och vågar drömma om det som kommer komma i framtiden. Här får barnen en plats att mötas och bli bemötta på. 

Gruppen träffas på onsdagar med start vecka 8. Gruppen leds av verksamhetsutvecklaren med stöd av ca 6 frivilliga. ​

Du förväntas:  

 • Ansvara för planering och genomförandet av uppdragets innehåll. 
 • Delta under obligatoriska utbildningsdagar samt genomföra webbkurser. Den obligatoriska utbildningsdagen kommer ske den 12 februari klockan 9:00-16:00 i Skövde.
 • Visa upp utdrag från polisens belastningsregister. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • Delta under den sagda periodens träffar, med undantag vid sjukdom/plötsliga händelser. Träffarna sker på onsdagar klockan 17:30-19:30 från vecka 8 till och med vecka 22. Som frivillig förväntas du närvara mellan 17:00-20:00
 • Närvara på den obligatoriska utbildnings- och planeringsdagen lördagen den 12 februari mellan klockan 9:00-16:00 i Skövde.

 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • Ha fyllt 18 år.  
 • Kunna prata och förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska, daari eller farsi är meriterande.  
 • Förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning.  
 • God samarbetsförmåga.  
 • Kunna skilja på egna behov och andras. 
 • Tycka om att jobba med barn.  

Därutöver ser vi gärna att du: 

 • Är lugn och trygg i dig själv. 
 • Är lyhörd och flexibel.  
 • Är lekfull och tycker det är roligt att delta i olika aktiviteter.  
 • Är initiativ- och ansvarstagande.   

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Emilia Öhberg
Verksamhetsutvecklare för Barnverksamheten
0500-445691
emilia.ohberg@redcross.se


Ansök