Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Behandlingscenter Skövde

På behandlingscentret för krigsskadade och torterade i Skövde hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. Centret har även ett behandlingsteam verksamt på Restad Gård i Vänersborg.
På behandlingscentret för krigsskadade och torterade i Skövde hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. Centret har även ett behandlingsteam verksamt på Restad Gård i Vänersborg.
Kontakta oss

Behandlingscenter Skövde

Telefontid: Måndag–fredag 08.30–14.30 Lunchstängt 12.00–13.00. Fax: 0500-43 75 08

Kontakta oss
Kontakta oss

Mottagning i Vänersborg

Telefontid: Måndag–fredag 08.30–14.30 Lunchstängt 12.00–13.00. Besökslokaler på Restad Gård.

Kontakta oss

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandling bedrivs individuellt och i grupp, och vi har också särskilt verksamhet för vissa flyktingfamiljer med specifika behov. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening. På behandlingscentret genomförs även tortyrskadeutredningar enligt det så kallade Istanbulprotokollet.

  • Vi tar emot på remiss från andra vårdgivare och via egenanmälan.
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Personer från 15 år med flyktingbakgrund som lider av trauma från krig, tortyr, förföljelse och, eller, svåra flyktupplevelser.
  • Vi prioriterar unga, kvinnor med små barn, ensamstående med små barn samt familjer med vissa särskilda behov.

Upptagningsområde

Vi tar huvudsakligen emot patienter bosatta i Västra Götalandsregionen.

Här kan du ladda ner remissblanketter

Remissblankett Remissunderlag
Egenremiss - Skövde Egenremiss - Vänersborg

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och på RKC Skövde samverkar vi med andra aktörer såsom Västra Götalandsregionen, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

För mer information, ring: 0500-42 49 95.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheter inom området hälsa och vård: Bankgiro 900-8004 Ändamålskod 2020402. Stort tack för ditt stöd.

Sjuksköterska på Röda Korsets vårdförmedling hjälper migrant att hitta rätt vård.
Vård för papperslösa och andra migranter

Vi hjälper dig som behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige att komma i kontakt med vården.

Vård för papperslösa och andra migranter
Har du synpunkter på vården?

Dina synpunkter är viktiga för oss – de kan bidra till att förändra och förbättra den vård vi erbjuder.

Tyck till om vården (e-post)