Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Behandlingscenter Stockholm

På vårt behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.
På vårt behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer och psykoterapeuter, sjuksköterska, kurator och fysioterapeut. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder, för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman. Vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet, som efterforskning och familjeåterförening.

  • Vi tar emot remisser från andra vårdgivare.
  • Vi tar emot egenremisser från patienter genom formuläret "egenremiss" nedan.
  • Vi tar emot remisser från andra aktörer, t ex socialtjänsten, arbetsförmedlingen, SFI med flera genom formuläret "Remiss" nedan.
  • Alla remisser och egenremisser skickas till oss via post.
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Ladda ner remiss

Ladda ner egenremissDownload referral form

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Vuxna personer från 18 år som lider av trauman från krig, tortyr och, eller, svåra flyktupplevelser.

Upptagningsområde

Vi tar huvudsakligen emot patienter bosatta i Stockholms län.

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?

  • Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och vi samverkar med andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Samordningsförbundet.
  • Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

Mejla Siamak Noroozy på siamak.noroozy@redcross.se angående handledning, konsultation, studiebesök och utbildningar.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag till verksamheter inom området hälsa och vård: Bankgiro 900-8004 Ändamålskod 2020402. Stort tack för ditt stöd.

Sjuksköterska på Röda Korsets vårdförmedling hjälper migrant att hitta rätt vård.
Vård för papperslösa och andra migranter

Vi hjälper dig som behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige att komma i kontakt med vården.

Vård för papperslösa och andra migranter
Har du synpunkter på vården?

Dina synpunkter är viktiga för oss – de kan bidra till att förändra och förbättra den vård vi erbjuder.

Tyck till om vården (e-post)