Personer står en trappa och pratar under en paus i en kurs i första hjälpen/hjärtlungräddning för ett företag.

Instruktörer i första hjälpen till företag

Instruktörer i första hjälpen till företag

Vi certifierar och kvalitetssäkrar instruktörer i fösta hjälpen/hjärt-lungräddning (HLR) som i egen regi utbildar utifrån vår modell.

Kurser till ett företag eller arbetsplatser

Svenska Röda Korset fokuserar på att utbilda allmänheten. Företag och arbetsplatser har möjlighet att boka utbildningar av instruktörer och företag som certifierats av oss.

De är kvalitetssäkrade och genomför Svenska Röda Korsets mycket efterfrågade och uppskattade utbildningar utifrån vår modell.

För att boka eller få prisuppgifter tar du kontakt direkt med en instruktör.