Ungdomar i skolan.

Lärarhandledning skolan, åk 7-9 och gymnasiet

Lärarhandledning skolan, åk 7-9 och gymnasiet

Handledning för lärare till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet för övningar i första hjälpen.

Första hjälpen i skolan - årskurs 7-9 och gymnasiet

Handledningen nedan är ett stöd för dig som lärare i årskurserna 7-9 och gymnasieskolan i hur du kan använda Svenska Röda Korsets första hjälpen-material i din undervisning. Följande material finns att använda:

 • Första hjälpen-appen
 • Filmer på Youtube
 • Webbkurser
 • Samtalskort
 • Hemsidan

Vi tror på kombinationen av fakta och praktiska övningar. Precis på samma sätt som att det är i vattnet vi lär oss att simma, så lär vi oss första hjälpen genom att öva och repetera de praktiska momenten!

Vårt förslag är att gruppen först gör webbkursen Våga rädda liv och sedan fortsätter att diskutera med hjälp av Första hjälpen-appen. Med stöd av filmerna på Youtube föreslår vi även ett antal övningar. I handledningen finns förslag på hur du kan lägga upp undervisningen, men du använder materialet utifrån dina förutsättningar. Där hittar du också alla länkar till filmer och webbkurser m.m.

Maila gärna till oss och berätta för oss hur du tycker materialet fungerar. 

Lärarhandledning, åk 7-9 och gymnasiet

Hämta lärarhandledning åk 7-9 samt gymnasiet (pdf)

Tillhörande samtalskort, åk 7-9 och gymnasiet

 1. Hjälparegenskaper (pdf)
 2. Du är aldrig ensam! (pdf)
 3. Ta hand om medvetslös person med normal andning
  A: (pdf)
  B: (pdf)
 4. Ta hand om medvetslös person som inte andas normalt
  A: (pdf)
  B: (pdf)
 5. Ta hand om person som blöder kraftigt (pdf)
Person vid en dator.

12 mars 2024

Genomgång av skolmaterialet online

Anmäl dig till en genomgång
Elever på golv på en skola.

Lärarhandledning åk F - 6

Läs mer om lärarhandledning åk f - 6