Elever på golv

Lärarhandledning skolan, åk F - 6

Lärarhandledning skolan, åk F - 6

Handledning för lärare till elever i förskoleklass till årskurs 6 för övningar i första hjälpen.

Första hjälpen i skolan - förskoleklass till årskurs 6

Handledningen nedan är ett stöd för dig som lärare i förskoleklass eller årskurserna 1-6 i hur du kan använda Svenska Röda Korsets material i din undervisning. Följande material finns att använda:

  • Första hjälpen-appen
  • Filmer på Youtube
  • Webbkurser
  • Samtalskort
  • Hemsidan

Vi tror på kombinationen av fakta och praktiska övningar. Precis på samma sätt som att det är i vattnet vi lär oss att simma, så lär vi oss första hjälpen genom att öva och repetera de praktiska momenten!

I handledningen ger vi förslag på metoder men du planerar din undervisning utifrån dina förutsättningar. Där finns också alla länkar till filmer och texter. Vi rekommenderar att eleverna är aktiva och övar under lektionerna.

Maila gärna till oss och berätta hur du tycker att materialet fungerar!

Lärarhandledning, åk F-6

Hämta lärarhandledning åk F-6 (pdf)

Tillhörande samtalskort, åk F-6

Ungdomar på skola.

Lärarhandledning åk 7-9 och gymnasiet

Läs mer om lärarhandledning åk 7-9 och gymnasiet
Person vid en dator.

20/8 och 4/9 2024

Genomgång av skolmaterialet online

Anmäl dig till en genomgång