Elever runt ett bort i skola.

Första hjälpen i skolan

Första hjälpen i skolan

Material för lärare i grundskolan och på gymnasiet för att hålla övningar i första hjälpen.

Första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, i skolan

Första hjälpen handlar om kunskap, modet och viljan att hjälpa en medmänniska och har en viktig roll i samhällets beredskap till att hantera såväl mindre olyckor som stora kriser. Skolans betydelse för att bidra till samhällets beredskap är stor och vi vill stötta Sveriges skolor i det arbetet.

Handledningar för grundskolan och gymnasiet

I handledningarna för respektive årskurser hittar du som lärare i grundskolan eller på gymnasiet förslag på moment och övningar. Här hittar du också alla länkar till filmer, texter (Röda Korsets första hjälpen-app), samt webbkurserna Våga rädda liv och Våga möta. Med stigande ålder läggs fler moment till eller moment fördjupas och utvecklas.

Gå gärna en av våra första hjälpen-kurser för att förbereda dig, online eller fysiskt. Datum, tider och anmälan hittar du här.

Första hjälpen ingår i Läroplanen för grundskolan (Lgr 22) som en del av skolans uppdrag. Svenska Röda Korset har tagit fram ett undervisningsmaterial i första hjälpen i syfte att förenkla och inspirera skolor och pedagoger till att jobba mot läroplanens uppdrag och mål. Vårt material är tillgängligt för lärare och elever utan kostnad.

Person vid en dator.

20/8 och 4/9 2024

Genomgång av skolmaterialet online

Anmäl dig till en genomgång

Första hjälpen-appen i din mobil

Du får grunderna till första hjälpen, med tips och råd direkt i mobilen. Appen är gratis, enkel att använda och kan rädda liv.