Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Första hjälpen i skolan

Hur första hjälpen tas upp i grundskolan varierar mycket mellan olika skolor. Vissa skolor tar hjälp av utbildare utifrån, andra skolor utbildar själva.
Hur första hjälpen tas upp i grundskolan varierar mycket mellan olika skolor. Vissa skolor tar hjälp av utbildare utifrån, andra skolor utbildar själva.

Webbkursen Våga rädda liv

Den interaktiva webbkursen Våga rädda liv är öppen för alla att genomföra, både skolelever och alla andra. I kursen möter deltagaren ett antal olika allvarliga händelser och får lära sig hur de kan ge första hjälpen.

Våga rädda liv-livlöst barn får första hjälpen
Webbkurs: Våga rädda liv

Lär dig första hjälpen genom att gå vår webbkurs Våga rädda liv redan nu där du får träna på att agera och hjälpa människor i ...

Webbkurs: Våga rädda liv

Kurser i första hjälpen för årskurs 7-9

Vi erbjuder kurser i första hjälpen för elever i årskurs 7-9, fysiska eller online beroende på vilka möjligheter vi har på orten. Skicka en förfrågan via formuläret för kursförfrågan.

Skolmaterialet Lev Livet

För årskurs 4-6 respektive 7-9 finns också skolmaterialet Lev Livet.

Utbildningsmaterialet i första hjälpen, Lev Livet, är kostnadsfritt och avsett för grundskolans mellan- och högstadium. Materialet är upplagt så att lärare själva kan undervisa i första hjälpen.

För utförlig information finns en handledning som du kan använda.

Välj åldersgrupp

En tjej får ett astmaanfall och får hjälp av medmänniska.
Första hjälpen – årskurs 4–6

Förslag på hur undervisning i första hjälpen kan fördelas i årskurserna 4-6.

Elever i årskurs 4-6
En person har en sårskada med kraftig blödning och får tryck på såret. En hjälpande person ger första hjälpen och larmar.
Första hjälpen – årskurs 7–9

Förslag på hur undervisning i första hjälpen kan fördelas i årskurserna 7–9.

Elever i årskurs 7–9