Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Elever i årskurs 4–6

I Läroplan (Lgr 11) för grundskolan anges att ”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.”
I Läroplan (Lgr 11) för grundskolan anges att ”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.”

I årskurs 4–6 beskrivs målen i läroplanen som:

  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Med utgångspunkt från Röda Korsets utbildningsmaterial Lev Livet ges här förslag på hur undervisning i första hjälpen och hjärt-lungräddning kan fördelas på de olika årskurserna. För kortare grundkurser finns färdiga kurspaket.

I de fall timplanen innehåller hjärt-lungräddning rekommenderas det först från åk 6.

Kurspaket grundutbildning

Grundkurs för årskurs 4–6


Lektionsmaterial

Kurspaket 1

Grunderna i första hjälpen 1


Lektionsmaterial

Förslag kursupplägg – timplaner

Årskurs 4

Årskurs 5

Luftvägsstopp


Lektionsmaterial

 

 

Årskurs 6