Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Saknade personer

Under väpnade konflikter är antalet personer, civila och soldater, som försvinner stort. Det kan handla om personer som dödats, är frihetsberövade eller är på flykt. Att få klarhet i var ens familjemedlemmar befinner sig är en rättighet, och stater och stridande enheter har en skyldighet enligt den humanitära rätten att ge information och stödja familjeåterförening.
Under väpnade konflikter är antalet personer, civila och soldater, som försvinner stort. Det kan handla om personer som dödats, är frihetsberövade eller är på flykt. Att få klarhet i var ens familjemedlemmar befinner sig är en rättighet, och stater och stridande enheter har en skyldighet enligt den humanitära rätten att ge information och stödja familjeåterförening.

Den humanitära rätten ställer krav på att saknade personer ska eftersökas och att deras familjer ska informeras om deras öde. Ett förebyggande sätt att underlätta att saknade personer kan återfinnas o h identifieras är till exempel att förse stridande med lämpliga identitetshandlingar. Det ska också föras register över frihetsberövade personer, samt över döda och deras begravning.

Röda Korset bedriver ett omfattande arbete över hela världen för återförening av människor som kommit från varandra med anledning av väpnade konflikter.

Kambodjanska Röda Korset tillsammans med ICRC berättar för byinvånarna om familjeåterförening – restoring family links
Efterforskning av saknade anhöriga

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga.

Läs mer