Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Årsberättelse

I vår årsberättelse kan du fördjupa dig i vår verksamhet och hur den finansieras. Vi berättar också om hur vi arbetar för långsiktig hållbarhet i allt vi gör.
I vår årsberättelse kan du fördjupa dig i vår verksamhet och hur den finansieras. Vi berättar också om hur vi arbetar för långsiktig hållbarhet i allt vi gör.

Vår årsberättelse för 2022 innehåller verksamhetsberättelse, hållbarhets- och årsredovisning.

Du kan bland annat läsa att:

  • Vi hjälpte människor i krigets Ukraina med omfattande stödinsatser. Tack vare en enorm givarvilja kunde vi samla in 456 miljoner kronor och 14 miljoner människor som drabbats av kriget fick nödhjälp.
  • Stort fokus på att motverka hunger och svält. Under 2022 riktade vi hungerrelaterade insatser mot bland annat Etiopien, Niger och Somalia.
  • Vi förstärkte våra insatser mot social utsatthet när prishöjningar slår hårt mot människor som lever på marginalen. 140 lokalföreningar delade ut matkassar – en ökning med 92 procent från föregående år.
  • Från bland annat privatpersoner, företag och stiftelser samlade vi in hela 852 miljoner kronor till stöd för utsatta.

Årsberättelsen 2022

Kolla också in vår effektrapport, som visar på effekterna av våra insatser.

God läsning!