Soldater och militärbåtar i skärgården

Årsbok i internationell humanitär rätt 2022

Årsbok i internationell humanitär rätt 2022

Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga händelserna under 2022.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och belysa dess relevans i dagens samhälle, och ger i det syftet exempel på Sveriges arbete med den humanitära rätten och svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten.

Temat för årets upplaga är uppbyggnaden av totalförsvaret. Årsboken innehåller lärorika och intressanta texter från aktörer som arbetar med eller har specialkunskaper i den humanitära rätten kopplat till detta tema. Inledningsvis erbjuder Försvarshögskolan en artikel där god inblick ges i vilken roll folkrätten kan och bör spela i Sveriges totalförsvarsarbete.

Därefter följer en artikel från Sjöfartsverket som redogör för myndighetens roll i totalförsvaret samt diskuterar den humanitära rättens betydelse för sjöräddnings- och flygräddningstjänsten i Sverige. Riksantikvarieämbetet har bidragit med nästkommande artikel som rör skyddet av kulturegendom i väpnad konflikt och låter oss lära om vilka förberedelseåtgärder som kan vidtas i fredstid för att skydda kulturarvet. Slutligen återfinns en artikel från Nordic Centre for Gender in Military Operations som bland mycket annat klargör relevansen av ett genusperspektiv i tolkning och tillämpning av den humanitära rätten, något som även är aktuellt för den fortsatta totalförsvarsutvecklingen.

Läs årsboken 2022 (PDF)

Inspelning från det digitala lanseringseventet

Den 15 maj genomfördes ett digitalt lanseringsevent för årsboken i internationell humanitär rätt.

  • Inledning - Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korsets.
  • Om humanitär rätt och militär försvar - Marika Ericson, Universitetslektor, biträdande prefekt och chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan
  • Om skyddet av kulturarv och den humanitära rätten - Maria Barkin, Verksjurist, Riksantikvarieämbetet.

Webbinariet modererades av Amelia Möller Andréewitch, folkrättsrådgivare på Svenska Röda Korset.

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter