Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kunskap och vägledning - en förutsättning för god vård

Vår rapport kartlägger landstingens information till vårdpersonal om vård till papperslösa personer.
Vår rapport kartlägger landstingens information till vårdpersonal om vård till papperslösa personer.
Publicerad: 22 jan 2019
Lästid: ca

Röda Korsets vårdförmedling möter dagligen papperslösa personer och andra migranter som riskerar att falla utanför det offentliga skyddsnätet och som inte får tillgång till den vård de behöver. Utmaningarna är flera, där en del handlar om att vårdpersonal ibland saknar stöd och information kring hur de ska bedöma om en person är papperslös eller inte, samt hur de ska bedöma vilken vård som ingår i begreppet ”vård som inte kan anstå”.

Under 2018 genomförde vi en kartläggning där vi undersökte den information om vård till papperslösa personer som finns tillgänglig för vårdpersonal inom landsting och regioner. Denna kartläggning presenteras i en rapport som inkluderar de utmaningar vi ser, samt rekommendationer som kan bidra till en bättre hantering. 

Läs rapporten