Sköterska på Röda Korsets hus i Skärholmen

Kunskap och vägledning - en förutsättning för god vård

Kunskap och vägledning - en förutsättning för god vård

Vår rapport kartlägger landstingens information till vårdpersonal om vård till papperslösa personer.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Röda Korsets vårdförmedling möter dagligen papperslösa personer och andra migranter som riskerar att falla utanför det offentliga skyddsnätet och som inte får tillgång till den vård de behöver. Utmaningarna är flera, där en del handlar om att vårdpersonal ibland saknar stöd och information kring hur de ska bedöma om en person är papperslös eller inte, samt hur de ska bedöma vilken vård som ingår i begreppet ”vård som inte kan anstå”.

Under 2018 genomförde vi en kartläggning där vi undersökte den information om vård till papperslösa personer som finns tillgänglig för vårdpersonal inom landsting och regioner. Denna kartläggning presenteras i en rapport som inkluderar de utmaningar vi ser, samt rekommendationer som kan bidra till en bättre hantering. 

Läs rapporten (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter