Smörgåsar på Rödakorsets hus i Skärhollmen

Migranter har drabbats hårt under coronapandemin

Migranter har drabbats hårt under coronapandemin

Internationella röda kors- och röda halvmånerörelsen visar i en rapport att många migranter inte kunnat tillgodose sina grundläggande behov under coronapandemin.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Rapporten visar på barriärer för migranter att få tillgång till exempelvis testning eller behandling för covid-19, det är samma barriärer som nu hotar deras tillgång till vaccin.

Rapporten "Locked down and left out? Why access to basic services for migrants is critical to our covid-19 response and recovery" bygger på statistik och intervjuer från åtta länder, däribland Sverige. Rapporten visar att många av de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av covid-19, såsom nedstängningar, har haft en oproportionerligt negativ effekt för migranter. Detta beror på att migranter i många länder varit utestängda från de stödåtgärder som vidtagits för att mildra effekterna av restriktionerna. För många migranter har pandemin därför inneburit ökad utsatthet, hemlöshet, bristande matsäkerhet med förhöjd risk för smitta och andra hälsoproblem, inklusive psykisk ohälsa, som följd.

– Vår studie visar en ”osynlig vägg” som blockerar migranter – särskilt de utan tillstånd – från att ta del av grundläggande samhällsservice. Migranter exkluderas ofta inte avsiktligt i policys och stödåtgärder för att hantera effekterna av pandemin men de förbises när de utformas, säger Jagan Chapagain, generalsekreterare för den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC)

Att bara inkludera räcker inte

Rapporten visar att även när migranter inkluderas i åtgärderna så finns det andra barriärer som hindrar. Ett exempel är att migranter kan ha rätt till testning eller behandling för covid-19 men nekas vård med hänvisning till att de saknar ett nationellt ID-kort eller motsvarande. Digitaliseringen av vården under pandemin är också en barriär för den som saknar internetuppkoppling och dator eller telefon.

– Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa och andra migranter, som bidragit till studien, lyfter fram att de som redan innan pandemin hade svårt att få tillgång till vård fått det ännu svårare. En av flera anledningar är att många digitala vårdtjänster kräver Bank-ID eller personnummer men även att det kan vara svårare att överbygga språkbarriärer på telefon, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

 

Läs hela rapporten (PDF in English)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter