Cirkulär hantering av textil och textilavfall

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Ideell Second Hand (ISH) är en sammanslutning av ideella second hand-organisationer i Sverige som samverkar i frågor som rör vår bransch. Tillfrågade att ge svar på promemorian är följande: Erikshjälpen Second Hand, Myrorna, Stockholms Stadsmission och Svenska Röda Korset. Därtill har inhämtats tankar och synpunkter från Humana Sverige, Björkåfrihet, Sveriges Stadsmissioner, m.fl.

Sammanfattning av ISH:s ställningstaganden till promemorian:

Medlemmarna i ISH är olika i organisationsstruktur och har därmed olika behov från insamlingssystemet. I remissen har vi definierat de viktigaste gemensamma nämnarna för ett väl fungerande insamlingssystem som tar den ideella sektorns samhällsnytta i beaktande:

  • Ideella aktörer ska ha företräde till insamlat material.
  • Kommunen ska ansvara och stå för kostnaderna för insamling samt hantering av textilavfall som är kommunalt avfall.
  • Fortsatt utformning av systemet ska ske i samverkan med ISH. Vi är en sektor med stor erfarenhet och hög kunskap om insamling och sortering för återbruk samt ett stort beroende av textilåterbruk för våra sociala verksamheter. Rätt utformat kan insamlingssystemet stärka den svenska ideella sektorn och dess samhällsnytta, men det finns också risker.
  • Avfallshierarkin ska styra utformandet av ett insamlingssystem. Återbruk ska alltid gälla framför återvinning som det mest hållbara alternativet och en cirkulär ekonomi i Sverige ska gagnas i första hand.

Läs hela remissvaret