Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter för registrering av idéburna organisationer

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har tidigare lämnat yttrande kopplat till utredningen Idéburen välfärd. De synpunkter vi framfört tidigare vad gäller registrering av idéburna aktörer kvarstår.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset ansluter sig till remissvaret från Fremia i sin helhet.
  • Svenska Röda Korset avstyrker Kammarkollegiets förslag till avgiftsnivå om 12 000 kronor. Därtill måste idéburna organisationer ta höjd för avregistreringskostnaden, så sammantaget handlar det om minst 60 000 kronor per organisation. Den höga avgiften kan slå ekonomiskt hårt mot våra lokala föreningar och andra organisationer som har begränsade tillgångar och 12 000 kronor per år, inklusive avgiften för att avregistrera sig, är således en hög summa som kan leda till att de avstår från att registrera sig.
  • Svenska Röda Korset har knappt 500 lokala föreningar som samtliga är egna juridiska personer, varav cirka 250 av dem tillhör målgruppen för registret då de bedriver social verksamhet inom välfärden. Detta innebär att Svenska Röda Korset skulle behöva betala 3 miljoner kronor årligen för registreringen och ytterligare 15 miljoner kronor ifall dessa lokala föreningar skulle registrera sig. Det är stora summor för en idéburen organisation. Därför ser vi – om beslut om avgift tas – det som mer rimligt att den nationella (riks) organisationen betalar en summa för samtliga lokala föreningar.
  • Svenska Röda Korset vill markera vikten av att generellt hålla administrationen kring registrering och avregistrering enkel och smidig, för att skapa förutsättningar för mindre idéburna organisationer att ta steget att registrera sig. Utredarens syfte var att främja bredden av idéburna aktörer, och administration kring registrering bör genomsyras av denna intention.

Läs hela remissvaret