Röda Korsets volontärer går på gata.

Ledigt jobb: Generalsekreterare

Ledigt jobb: Generalsekreterare

Nu söker vi en generalsekreterare som tillsammans med medlemmar i 458 lokalföreningar, 25 000 frivilliga och 450 medarbetare vill leda Svenska Röda Korset in i framtiden.

Om tjänsten

Som generalsekreterare är du ytterst ansvarig för den operativa verksamheten i den centrala organisationen i Sverige, vilken du leder tillsammans med din ledningsgrupp. Du arbetar målinriktat med implementeringen av Röda Korsets nya strategi som sträcker sig till år 2030. På uppdrag från styrelsen leder och utvecklar du verksamheten i nära samarbete med ledningsgrupp och förtroendevalda, vilket är viktigt för att lyckas i rollen. Du har en löpande dialog och samarbete med ordförande för att utmana, komplettera och stötta varandra i det komplexa sammanhanget sett till ledarskap, organisation och omvärld som rollen innebär.

Förväntningar

Du förväntas bidra till att tjänstepersoner, förtroendevalda, medlemmar, frivilliga och givare enas i ”Ett Röda Korset”, samtidigt är du en tydlig röst externt i opinionen och samhällsdebatten, såväl proaktivt somt reaktivt. Inom den internationella Röda Korset federationen deltar du i arbetet med att utveckla och stärka internationella Röda Korset.

Arbetet innebär bland annat att:

Leda implementeringen av antagen strategi, som sträcker sig till år 2030, med den nya visionen: ”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld”

Arbetsledning av ledningsgrupp med fokus på helhet, vara en kulturbärare och få med hela organisationen på förändringsresan

Driva och utveckla organisationen framåt mot uppsatta mål

Utveckla organisationen så att den samlade kapaciteten inom hela Röda Korset tillvaratas och effektiviteten ökar

Talesperson och företrädare gentemot olika intressenter och samarbetsparter såväl nationellt som internationellt, internt och externt 

Vem är du?

Som generalsekreterare är du relationsinriktad, skicklig på att knyta kontakter, skapa nätverk och allianser. Du är en inspirerande visionär som genom tillit, förtroende och engagemang leder organisationen mot tydliga gemensamma mål. Du är samverkansinriktad, lyhörd och har förmågan att lyfta andra samt verka i ett komplext sammanhang. Vidare ser vi att du är kommunikativt stark, analytisk och strategisk. Även i pressade situationer har du förmågan att fatta beslut, du är värderingsstyrd och har respekt och förståelse för olika kulturella perspektiv.

För att lyckas i rollen krävs:

Erfarenhet av att leda en komplex organisation mot en gemensam vision/mål

Erfarenhet av att leda och hantera en större organisation i förändring

Talesperson, van vid att företräda samt mediavana

Förståelse för folkrörelse/medlemsorganisationer och ideella organisationers drivkrafter och särart

Meriterande:

Erfarenhet och/eller god förståelse för verksamhet såsom t.ex.; krisberedskap, social arbete, integration och migration i Sverige

Erfarenhet och/eller god förståelse för internationella utvecklingsfrågor, humanitära insatser och FNs globala hållbarhetsmål

Erfarenhet från fler sektorer (stat, näringsliv, civilsamhälle)

Erfarenhet från opinionsbildning och/eller påverkan

Akademisk utbildning inom relevant område

Flytande i tal och skrift i fler språk utöver svenska och engelska. Företrädelsevis spanska, franska och/eller arabiska som tillsammans med engelska är Röda Korsets officiella språk.

Om Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset är en ideell organisation som funnits sedan 1865. Organisationens uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer. Idag finns Röda Korset över hela landet och arbetar med krisberedskap, integrationsarbete och andra sociala insatser. Det kan handla om att ge stöd när en skogsbrand slår till, efterforskning av saknade anhöriga, läxhjälp, psykosocialt stöd, häktesbesök eller andra insatser som syftar till att bryta ensamhet.

Svenska Röda Korset är också en viktig nationell förening i den internationella rödakorsrörelsen och en stor bidragsgivare till katastrof- och utvecklingsinsatser i andra länder. De senaste åren har organisationen bland annat gett stöd i krigets Ukraina, i hungersdrabbade länder i Afrika och efter jordbävningen i Syrien och Turkiet. Svenska Röda Korset är en av 192 nationella föreningar i den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

Svenska Röda Korsets arbete finansieras till nästan hälften av gåvor, främst från privatpersoner. Bidrag från myndigheter och offentliga organ är också en viktig inkomstkälla. Organisationen omsatte 2022 ca 800 MSEK.

Är du intresserad?

Vi ser gärna att du söker senast 2023-10-29. Tjänsten är en anställning på heltid och tillträde efter överenskommelse. I tjänsten förekommer kontinuerliga resor, nationellt och internationellt.

Svenska Röda Korset strävar efter att vara en inkluderande organisation med medarbetare som bidrar till mångfald i både perspektiv, erfarenhet och bakgrund. Därför rekryterar de gärna personer som har olika etnisk och social bakgrund, könsidentitet- och uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.

Här hittar du kontaktuppgifter till de fackklubbar som finns representerade hos Svenska Röda Korset.

Maila din ansökan och bifoga cv genom ansökningsknappen nedan.

Välkommen med din ansökan