Grupp med människor i samtal under solskydd

Varför neutralitet och dialog är viktigt

Varför neutralitet och dialog är viktigt

Att hjälpa och skydda civila är högsta prioritet för oss. Vi är neutrala i krig och konflikt och på så sätt kan vi föra samtal med alla inblandade. Läs mer om hur neutralitet säkrar Röda Korsets tillträde.

Vår neutrala inställning ger oss det säkra tillträde vi behöver för att kunna göra ett bra och livsviktigt jobb.

Röda Korset har ett särskilt uppdrag i krig. Det är fastslaget i krigets lagar, som finns för att begränsa lidandet för civila och stridande. Röda Korsets uppdrag innebär bland annat att föra en löpande dialog med stridande parter. Det går ut på att påminna om deras skyldighet att följa krigets lagar och säkerställa att personal och volontärer får komma fram med nödhjälp och livsviktig vård. Lika viktigt är det att det skapas säkra passager för civila att komma undan strider. 

Därför kan vi nå drabbade 

Röda Korset är en neutral, opartisk och oberoende organisation och tar aldrig sida i en konflikt. Vår neutralitet gör det möjligt att nå drabbade överallt, besöka krigsfångar, återförena familjer och fungera som en trovärdig mellanhand. Internationella rödakorskommittén, ICRC, är den del av rödakorsrörelsen som jobbar i krig, vid sidan av de nationella rödakorsföreningarna.

Alla världens stater har godkänt Röda Korsets uppdrag i krig, i det som kallas för Genèvekonventionerna.

Neutralitet och opartiskhet

Röda Korsets arbete baseras på sju grundprinciper, bland annat neutralitet och opartiskhet. Neutralitet innebär att Röda Korset aldrig väljer sida i en väpnad konflikt men alltid står bakom de människor som drabbas. Opartiskhet innebär att Röda Korset inte diskriminerar när det gäller t ex nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter. 

Vi finns i 192 av världens länder. Med hjälp av 14 miljoner volontärer når vi fram, även när det är svårt.

Stor och liten hand

Sju grundprinciper vägleder Röda Korsets arbete

Våra grundprinciper
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar