Öppet brev: Människor ska aldrig tveka att våga söka stöd och skydd hos Röda Korset

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Hej politiker,  
 
Nyligen presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Det handlar om informationsplikt för kommuner, regioner och myndigheter om de kommer i kontakt med personer utan tillstånd att vistas i Sverige. 

Vi skriver till dig för att Svenska Röda Korset ser med stor oro på konsekvenserna det kan få. Inte minst för personer vi dagligen möter. Vi erbjuder många verksamheter runtom i landet för människor – oavsett deras juridiska status – som till exempel sociala aktiviteter och språkträning. Dessutom ger vi professionell behandling till krigsskadade och torterade genom våra sex behandlingscenter som drivs i samverkan med regioner. Vi har också en professionell vårdförmedling som hänvisar papperslösa till den vård de har rätt till. 

Om informationsplikten blir verklighet befarar vi att människor kommer undvika myndigheter, regioner och kommuner. Risken är stor att de istället söker sig allt längre in i det så kallade skuggsamhället, där de snarare riskerar att utnyttjas än få hjälp. Det finns många anledningar till att människor inte kan återvända eller att de stannar som papperslösa trots enorm utsatthet. Vår kunskap och erfarenhet visar att förslag i informationspliktens riktning inte kommer att få de effekter man avser på återvändande eller minska det så kallade skuggsamhället – snarare tvärtom.  

Röda Korset arbetar för en rättssäker asylprövning och för att återvändandeprocessen ska vara så värdig och human som möjligt. Det finns dock brister och svårigheter i processen. Vi har i flera rapporter presenterat förslag för att förbättra återvändandeverksamheten. Några av dessa förslag är en hög nivå av rättssäkerhet i asylprocessen, utvecklat bemötande, möjlighet till samtal som ökar förståelsen för skälen till avslag, psykosocialt stöd och hjälp att översätta till exempel skolbetyg och medicinska journaler.  

Röda Korset har en stödjande roll till staten och myndigheterna. Men vår främsta grundprincip är humanitet. Vi ska alltid förhindra och lindra mänsklig utsatthet, och vi ska bedriva vårt arbete opartiskt – utan att göra skillnad på människor. Om informationsplikten blir verklighet riskerar vi hamna i kläm och får svårt att utföra vårt grundläggande uppdrag. Människor ska aldrig tveka kring att våga söka stöd och skydd hos det röda korset. 

Vi fortsätter gärna samtala om dessa angelägna frågor. 

Vänliga hälsningar, 

Anna Hägg-Sjöquist 
Ordförande, Svenska Röda Korset