Röda Korset berättar: Expressens granskning

Vi förstår att det som skrivs i artikeln kan väcka ilska, oro och frågor. Vi förstår att uppgifterna riskerar att påverka förtroendet och tilliten till Röda Korset internationellt, och därmed i förlängningen våra möjligheter att bistå och hjälpa människor i utsatthet. 

Vi tar detta på största allvar. Förväntningen från alla medlemmar i internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är att följa våra stadgar och grundläggande principer.

Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) ser över de uppgifter som framförs i dessa artiklar noggrant och följer upp med Ryska Röda Korset.

Mer om rödakorsrörelsen

I nästan alla världens länder finns en rödakors- och rödahalvmåneförening. De 191 föreningarna samlas i paraplyorganisationen Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

Gemensamt är vi en rörelse som består av 16 miljoner volontärer, engagerade och anställda. Vi finns på plats i världens svåraste konflikter och arbetar på alla sidor. Våra volontärer bildar också ett mänskligt skyddsnät för många i kriser, katastrofer och social utsatthet. 

Mer information om rödakorsrörelsen

Grundprinciperna neutralitet och opartiskhet

Att vi som rörelse är, och uppfattas som, neutrala är ett av våra viktigaste verktyg. I en konflikt ska de olika sidorna alltid kunna känna förtroende för oss och våra volontärer. Det är det som gör det möjligt för oss att komma in i fångläger, hjälpa flyktingar i krigshärjade länder och förhandla med alla parter i en konflikt – situationer där få andra organisationer kan verka.  

Alla ska också känna tillit till att vi kommer hjälpa och bistå människor opartiskt, utan att diskriminera. Den som behöver mest hjälp ska få den, oavsett vem du är och var du befinner dig. 

Det är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete som en humanitär rörelse och kraft.

Läs mer om neutraliteten och våra grundprinciper

 

Svenska Röda Korsets roll

Vi ingår i samma rödakorsrörelse som Ryska Röda Korset, men det finns inget eget samarbete mellan våra två föreningar. 

Vi förstår om Expressens publicering väcker frågor kring insamlade pengar. Svenska folkets givarvilja till människor som drabbats av kriget i Ukraina är stor. Svenska Röda Korset har inte förmedlat några pengar direkt till Ryska Röda Korset. 

Vi har samlat in 558 miljoner kronor till stöd för människor som drabbats av konflikten i Ukraina.

  • 108 miljoner kronor av dessa har gått till Ukrainska Röda Korset.
  • Vi har också förmedlat 210 miljoner till Röda Korset internationellt för arbete i Ukraina och dess grannländer, till stöd för människor som drabbats av konflikten.
  • Resterande medel kommer att användas kontinuerligt till människor som drabbats av konflikten i Ukraina.

Sammanlagt har 58 nationella föreningar över hela världen hjälpt 18 miljoner människor som drabbats av konflikten i Ukraina med akuthjälp som mat, vatten, hygienartiklar, filtar.

2,2 miljoner människor har fått hjälp med boende och 1,8 miljoner människor har fått sjukvård.

Så arbetar vi med insamling

Vårt arbete i Ukraina och vad insamlingen går till

 

Kontakt för media:

Gå till Röda Korsets pressrum.