Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Röda Korset i Gävle erbjuder stöd till dem som vårdar anhöriga. Att vårda en vän, partner eller släkting kan vara psykiskt påfrestande då det är väldigt tidskrävande. Stödet som erbjuds är i form av samtalsgrupper, där personer i liknande situationer och erfarenheter får utrymme att prata ut. Aktiviteter som exempelvis utflykter, restaurangbesök och liknande kan också förekomma.

Kontakta verksamheten: gavle@redcross.se