Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.

I Gävle finns en väl fungerande polis, räddningstjänst och sjukvård som tar hand om livsnödvändiga räddningsinsatser vid en kris i kommunen. En internationell eller nationell kris kan även få stora indirekta konsekvenser för kommuninnevånarna. Gävle kommun har en central roll vid kris att organisera resurser för att hantera situationen. Om flera kommuner är drabbade kan länsstyrelsen i Gävleborg få ett samordnande ansvar.

Kretsstyrelserna i Gefle kretsen och Bomhus kretsen samverkar och ansvar gemensamt för Röda Korset krisberedskap och beredskapsgruppen i Gävle kommun.

Röda Korsets krisberedskap i Gävle kommunen innebär att ansvarsfördelning och rutiner är tydligt definierade, mot kommunen och andra aktörer samt inom Röda Korsets organisation vid en kris. Röda Korsets organisation ska regelbundet övas.

Röda Korset i Gävle kommun delta inte i skälva räddningsinsatser men kan organisera olika typer av stöd till drabbade och/eller räddningspersonal. Rekryterar ta emot och förbereder spontanfrivilliga för stöduppgifter vid en kris. Och om så behövs förstärka andra kommuners Röda Kors i Gävleborg

Röda Korset beredskapsgrupp i Gävle kommun kan bidra med följande:

  • Första hjälpen
  • Psykologisk första hjälpen (krisstöd)
  • Frivilligsamordning
  • Mötesplatser i centrala Gävle och Bomhus 
  • Information
  • Hantering av gåvor
  • Stöd till aktiva i räddningsarbetet
  • Samverkan med myndigheter 
  • Förmåga att samordna lokala rödakors insatser
  • Kläder med mera till drabbade

Kontaktpersoner för Röda Korset beredskapsgrupp i Gävle kommun är: