Skarp kris/Extraordinärt läge

Insats under Corona-pandemin

Umeå

Under pandemin har vi haft handlingshjälp tillsammans med Frivilligcentralen och Svenska Kyrkan då frivilliga har hjälpt personer i riskgrupper att handla. Vi hade även ett samarbete med Umeå Kommun då vi bistod dem med frivilliga till vaccineringen av personal inom äldreomsorgen. 

Nu har vi glädjeligen inte dessa behov och dessa verksamheter är avvecklade.