Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Seminarier

Här hittar du våra seminarier.
Här hittar du våra seminarier.

Akuta behov i Afghanistan kräver mer än antingen eller i biståndsdebatten

Fredag 29 oktober 2021 kl. 11:00

Välkommen till ett digitalt seminarium:
Akuta behov i Afghanistan kräver mer än antingen eller i biståndsdebatten. Hur skapar vi möjligheter till ett hållbart humanitärt arbete?

De humanitära behoven har åter ökat drastiskt i Afghanistan. Samtidigt har en debatt blossat upp om det svenska biståndet till landet. Afghanistan är ett exempel på att många av dagens komplexa kriser och konflikter kräver ett längre tidsperspektiv på humanitärt arbete. Hur ser nuläget ut i landet? Och varför landar biståndsdebatten ofta i antingen brådskande, humanitärt bistånd för att rädda liv eller långsiktigt utvecklingsbistånd? Hur möjliggör vi ett bistånd som svarar mot en mer komplex verklighet än så?

Seminariet kommer att gå att se på webbsidan eller på Facebook och i efterhand på Youtube.

Medverkande:
Nulägesuppdatering:
Internationella rödakorskommittén
Necephor Mghendi, chef för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen i Afghanistan
Terese Cristiansson, utrikeskorrespondent, TV4

Samtal:
Martin Ärnlöv generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Per Olsson Fridh, biståndsminister
Jan Egeland, generalsekreterare Norska Flyktinghjälpen

Kommentarer:
Annika Strandhäll, Socialdemokraterna
Hans Wallmark, Moderaterna
Kerstin Lundgren, Centerpartiet

Fler talare tillkommer.

Till seminariet på Facebook

Vad blir den nya migrationslagstiftningens konsekvenser?

Onsdag 16 juni 2021 kl. 09:00-10:00

Med utgångspunkt i situationen för den som flyr till Sverige samlar Svenska Röda Korset ett antal aktörer för att ta reda på vad effekterna blir av den nya migrationslagstiftningen som träder i kraft den 20 juli. Hur kommer den nya lagstiftningen påverka situationen för den som söker asyl och hur påverkas möjligheten till etablering?

Medverkande: Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, Arild Vågen, sakkunnig Arbetsförmedlingen, Abdulla Miri, samhällsdebattör och språkrör för flyktingkommittén, styrelseledamot i kompis Sverige och Diversify Foundation, Anette Carnemalm, verksamhetschef på Röda Korsets Center för krigsskadade och torterade i Malmö, Sara Branegård, Integrationsstrateg Flens kommun.

Politisk diskussion: Rikard Larsson (S), Christina Höj Larsen (V), Jonny Cato (C), Maria Malmer Stenergard (M)

Se seminariet i efterhand

Röda Korset forum 2021 – Lära i krisen

Onsdag 9 juni 2021 kl. 09.00-16.00

#rödakorsetforum

Onsdag 9 juni 2021 genomfördes en heldagskonferens för gemensamt lärande och samverkan om hur vi tillsammans bemöter utsatthet redan nu och i nästa kris.

Coronapandemin har blixtbelyst att olika livsförutsättningar, inte minst ojämlikheter i hälsa, leder till att redan utsatta grupper ofta riskerar att drabbas hårdare i en kris. Samtidigt kan kriser bereda vägen för förändringar och nya sätt att tänka och agera. Men det kräver att ansvarsfulla aktörer kliver fram och ser nya möjligheter. Forumet blir en möjlighet till lärande mellan krisaktörer, sociala hälso- och vårdaktörer, näringsliv, kommuner och civilsamhälle – med ett tydligt fokus på lokal resiliens.

Konferensen innehöll konkreta erfarenheter, exempel och forskningsresultat och bestod av seminarier, panel-samtal, gruppdiskussioner och korta föreläsningar ”short talks” från flera myndigheter, organisationer och företag.

Ta del av konferensen i efterhand

Lansering av Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2020

Måndag 31 maj kl. 11.00-12.00

Nyfiken på senaste nytt inom internationell humanitär rätt? Lyssna in på vårt webbinarium!

Utrikesdepartementet och Svenska Röda Korset berättar om viktiga folkrättsliga händelser under 2020. Försvarsmakten beskriver arbetet med att integrera FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beskriver utmaningen i att utforma ett modernt befolkningsskydd.

Medverkande: Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset
Niklas Kebbon, enhetschef vid Utrikesdepartementet
Generallöjtnant Johan Svensson, Försvarsmaktens Produktionschef
Anders Johannesson, enhetschef vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Linda Borgheden, folkrättsrådgivare Svenska Röda Korset

Se seminariet i efterhand

Ta del av Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2020

Migranters utsatthet under coronapandemin

Tisdag 20 april 2021 kl. 14.30-15.00

Det senaste året har den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen följt hur människor i migration drabbats av konsekvenser och följdeffekter av coronapandemin. Rapporten som presenteras under Mänskliga Rättighetsdagarna bygger på statistik och intervjuer från åtta länder, däribland Sverige. Johanna Saunders, socialrättslig rådgivare och rapportförfattare från Svenska Röda Korset, kommer under seminariet att fördjupa sig i hur flyktingar, asylsökande och andra migranter i Sverige påverkats under pandemin.

Se seminariet i efterhand

Rapporten i sin helhet

Människan i krisen – eller varför det behövs en social dimension i Sveriges krisberedskapssystem

9 mars 2021

Lanseringsseminarium av Svenska Röda Korsets rapport ”Människan i krisen – ett humanitärt perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem”. I rapporten lyfter Röda Korset ett antal utvecklingsområden för svensk krisberedskap och krishantering, bland annat att viktiga aktörer som den kommunala socialtjänsten behöver en tydligare roll. Rapporten pekar också på att krisberedskapssystemet utgår från den enskilde har en viss förmåga att ta hand om sig själv och sina närstående eller har praktiska möjligheter och resurser att följa rekommendationer.

I vilken mån är människan i fokus för Sveriges krisberedskapssystem? Hur skulle ett bredare perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem se ut? Hur kan det utvecklas för att säkerställa att samhället ser till de som drabbas hårdast vid kriser?

Se seminariet i efterhand

Jemens befolkning kan inte vänta!

24 februari 2021

Inför den internationella givarkonferensen om Jemen som Sverige står värd för höll Röda Korset ett seminarium om den svåra humanitära situationen i Jemen. I detta seminarium diskuterades hur den humanitära krisen i Jemen ska förstås, vad som krävs för att befolkningen i detta sargade land ska ha en framtid samt varför det är så svårt för hjälporganisationer och journalister att verka i landet.

Se seminariet i efterhand

Come Heat Or High Water: Tackling the Humanitarian Impacts of the Climate Crisis Together

11 december 2020

Röda Korsets internationella World Disasters Report 2020 visar att globala ansträngningar för att hantera klimatförändringarna misslyckas med att skydda de allra mest utsatta. Rapporten visar även att det finns kunskap om vad som behöver göras för att bättre svara upp mot dessa behov. Välkomna till ett samtal om hur vi använder våra gemensamma resurser smartare genom att satsa på förebyggande åtgärder och jobba mer lokalt.

Se seminariet i efterhand

Unga i utsatthet - vad händer nu?

10 december 2020

Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Göteborgs Stadsmission, Skåne Stadsmission och Stockholms Stadsmission bjuder in till ett seminarium där vi gemensamt presenterar erfarenheter och lärdomar från tre års arbete med ensamkommande unga i utsatthet.

Under seminariet kommer vi att lyfta de svårigheter som kvarstår men också de möjligheter som finns att åstadkomma skillnad. Vi diskuterar också vad som kommer hända efter årsskiftet, då det statliga stödet till våra och våra samverkanspartners verksamheter försvinner.

Se i efterhand: Unga i utsatthet - vad händer nu?

 

Nu avgörs Sveriges migrationspolitik - Vad säger remissinstanserna om förslaget till ny svensk migrationslagstiftning? 

8 december 2020

Sommaren 2021 ska Sverige ha en ny migrationslagstiftning. I samband med att remisstiden gick ut för migrationskommitténs betänkande samlade Röda Korset flera av remissinstanserna för ett digitalt samtal: Hur skulle förslagen påverka människor som söker asyl i Sverige om de införs? Hur påverkas möjligheterna till familjeåterförening och etablering? Kvarstår den hårda remisskritiken som yttrades mot den tillfälliga lagen? 

Se seminariet i efterhand

Konsekvenserna av Covid19-pandemin i socio-ekonomiskt utsatta områden

3 december 2020

Seminariet diskuterade på vilket sätt grundförutsättningarna att hantera pandemin skiljer sig åt för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden från andra områden i Sverige. De medverkande diskuterade också hur ojämlik hälsa i vardagen riskerar att förvärras i kris och de långsiktiga samhällskonsekvenser som kan följa i pandemins kölvatten.

Se seminariet i efterhand

Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik

10 september 2020

Hur ska Sveriges migrationslagstiftning se ut efter sommaren 2021? Ett samtal med fem av migrationskommitténs ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Se seminariet i efterhand

 

Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik

27 maj 2020

I debatten framförs ofta att Sverige bör ha en migrationspolitik som liknar genomsnittet i EU. I en ny kartläggning har vi jämfört de förslag som nu diskuteras i Sverige med andra EU-länders lagstiftning kring familjeåterförening. Två ledamöter från den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik diskuterar kartläggningens slutsatser.

Se seminariet i efterhand