Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Seminarier

Här hittar du våra seminarier.
Här hittar du våra seminarier.

Se seminariet från 24 februari här.

24 februari  kl. 14.00-15.15 
Jemens befolkning kan inte vänta!
 

Aldrig tidigare har Jemen varit så nära en storskalig hungersnöd. I brist på hjälp och skydd kämpar mer än 24 miljoner människor för att överleva den allvarligaste humanitära krisen i världen. Åratal av krig har orsakat akut undernäring, brist på sjukvård och skriande fattigdom. Sjukdomar som kolera och malaria orsakar stort lidande − värst drabbade är barnen. Miljontals liv står på spel. Nu måste världssamfundet agera för att förebygga en katastrof och medel anslås till en massiv hjälpinsats. Jemens hårt utsatta befolkning kan inte vänta. Inför den internationella givarkonferensen om Jemen som Sverige står värd för den 1 mars, där FN:s generalsekreterare António Guterres deltar, bjuder Svenska Röda Korset in till ett seminarium om situationen.  

  • Hur förstår vi den humanitära krisen i Jemen?
  • Vad krävs för att befolkningen i detta sargade land ska ha en framtid?
  • Varför är det så svårt för hjälporganisationer och journalister att verka i landet? 

Plats: Sändningen nås på denna sida eller på Röda Korsets event på Facebook.

Anmälan: Anmälan är inte obligatorisk, men mejlar du susanna.olofsson@redcross.se så skickar vi påminnelse med länk innan seminariet börjar 

Mediekontakt: Maude Fröberg, pressekreterare, Svenska Röda Korset, mobil 070-2320556 alternativt maude.froberg@redcross.se 

Medverkande: 
Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 
Margareta Wahlström, ordförande, Svenska Röda Korset 
Johan-Mathias Sommarström, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio 
Katarina Öberg, sjuksköterska, Svenska Röda Korset 
Carl Skau, chef för FN-politik, konflikt och humanitära frågor, UD-FN 
Yousra Semmache, Rädda Barnen 
Representant för Islamic Relief 

Moderator: Sofia Calltorp, internationell chef, Svenska Röda Korset 

11 december 2020 kl 10:00-11:20

Come Heat Or High Water:
Tackling the Humanitarian Impacts of the Climate Crisis Together

I skuggan av Covid-19-pandemin pågår en annan kris som byggts upp under årtionden – klimatkrisen. Under senaste månaderna har till exempel oväder med starka vindar och stor nederbörd dragit in över Filippinerna, Vietnam och Centralamerika. Omfattande översvämningar och jordskred har förstört hem, försörjningsmöjligheter och påverkat över 35 miljoner människors liv. De humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna är enorma.

Röda Korsets internationella World Disasters Report 2020 visar att globala ansträngningar för att hantera klimatförändringarna misslyckas med att skydda de allra mest utsatta.
Rapporten visar att det finns kunskap om vad som behöver göras för att bättre svara upp mot dessa behov. De oöverträffade summor som nu ställs till förfogande för att hjälpa ekonomier att återhämta sig från pandemins konsekvenser visar att det finns resurser.

Men många frågor kvarstår:
› Hur kan vi öka fokus på system för tidig varning och föregripa åtgärder för att minska riskerna och förebygga klimatrelaterade katastrofer innan de inträffar?
› Att investera i klimatsmarta, riskreducerande insatser på de mest utsatta platserna är inte bara humanitärt utan även kostnadseffektivt – hur kan vi öka takten för detta?
› Vi har redan nu såväl kunskap som resurser– vad är det som hindrar oss och hur undanröjer vi dessa hinder?

Välkomna till ett samtal om hur vi använder våra gemensamma resurser smartare genom att satsa på förebyggande åtgärder och jobba mer lokalt.

Medverkande:
› Per Olsson Fridh, statssekreterare Utrikesdepartementet
› Maarten van Aalst, Internationella Röda Korsets Klimatcenter
› Margaretha Wahlström, Svenska Röda Korset
› Maria van Berlekom, Enheten för globala miljösamarbeten, Sida
› Cibele Queiroz, PhD, forskare inom resiliens vid Stockholm Resilience centre och Global Resilience Partnership
› Annika Strandhäll, riksdagsledamot, (S)
› Magdalena Schröder, riksdagsledamot (M)
› Carl Skau, departementsråd och chef för UD:s enhet för FN-politik, konflikt och humanitära frågor 

Anmälan är inte obligatorisk, men mejlar du josefine.karlsson@redcross.se så skickar vi påminnelse med länk innan seminariet börjar den 11 december 2020. 

Sändningen nås på denna sida eller på Röda Korsets Facebooksida .

Se seminariet från 11 december i efterhand.

10 december kl 10:00-12:00

Unga i utsatthet - vad händer nu?

Svenska Kyrkan, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Göteborgs Stadsmission, Skåne Stadsmission och Stockholms Stadsmission bjuder in till ett seminarium där vi gemensamt presenterar erfarenheter och lärdomar från tre års arbete med ensamkommande unga i utsatthet.

Under seminariet kommer vi att lyfta de svårigheter som kvarstår men också de möjligheter som finns att åstadkomma skillnad. Vi diskuterar också vad som kommer hända efter årsskiftet, då det statliga stödet till våra och våra samverkanspartners verksamheter försvinner.

Se i efterhand: Unga i utsatthet - vad händer nu?

 

8 december kl 08:30-09:30

Nu avgörs Sveriges migrationspolitik - Vad säger remissinstanserna om förslaget till ny svensk migrationslagstiftning 

Sommaren 2021 ska Sverige ha en ny migrationslagstiftning och i september presenterades ett antal förslag av en parlamentarisk migrationskommitté. I förslagen behålls mycket av den reglering som infördes i den tillfälliga lagen men kommittén föreslår även några förändringar. 

Dagen efter att remisstiden går ut samlar Svenska Röda Korset flera av remissinstanserna för ett digitalt samtal om förslagen. Hur skulle förslagen påverka människor som söker asyl i Sverige om de införs? Hur påverkas möjligheterna till familjeåterförening och etablering? Kvarstår den hårda remisskritiken som yttrades mot den tillfälliga lagen?  

Moderator: Martin Ärnlöv, Röda Korsets generalsekreterare 

Medverkande:

Migrationsverket, Carl Bexelius, tf. rättschef  

Barnombudsmannen, Amanda Bertilsdotter Nilsson, tf. avdelningschef juridik och utredning   

UNHCR, Henrik M. Nordentoft, representative for the Nordic and Baltic countries  

Stockholms Universitet, Louise Dane, universitetslektor i offentlig rätt  

Unicef, Karin Ödquist Drackner, tf. programchef och barnrättsjurist  

Svenska Röda Korset, Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare  

FORES, Therese Lindström, programchef migration och integration 

Plats: Digitalt via denna sida och via vår Facebooksida.

Kolla i efterhand på  Youtube

 

3 december kl 12.00-13.00

Konsekvenserna av Covid19-pandemin i socio-ekonomiskt utsatta områden

Under seminariet diskuteras på vilket sätt grundförutsättningarna att hantera pandemin skiljer sig åt för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med människor från andra områden i Sverige. Vilka åtgärder behövs nu för att öka människors möjligheter att skydda sig? Hur ska satsningar på samhällsekonomi och återhämtning göras så att de utgår från människor som riskerar särskild utsatthet? Och finns det positiva erfarenheter i krishanteringen som vi bör bygga vidare på? 

Medverkande:

Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare hos Socialminister Lena Hallengren
Vicky Bartelink, biträdande enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare, Tillsammans i Förening
Hoda Abbas, hälsofrämjare Röda Korset och ledamot i Lindängen kraft
Johann Knigge, chef för Svenska Röda Korsets nationella avdelning

Gunilla Dörner Buskas, verksamhetschef, Jämlik stad, Göteborg

Se eventet i efterhand på Youtube

10 sept kl 09.00 - 10.00

Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik

Digitalt seminarium med fem av migrationskommitténs ledamöter. Seminariet kommer att ledas av vår migrationsexpert Alexandra Segenstedt och vår nationella chef Johann Knigge.

Har du en fråga du vill ställa till ledamöterna i migrationskommittén? Skicka den till seminarium@redcross.se inför seminariet!

Medverkande:

Rikard Larsson, Socialdemokraterna
Maria Malmer Stenergard, Moderaterna
Jonny Cato, Centerpartiet
Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet
Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet
Alexandra Segenstedt, migrationsexpert Röda Korset
Johann Knigge, chef nationella avdelningen Röda Korset

Se seminariet på Röda Korsets youtube

27 maj kl 08.30 - 09.00

Seminarium om ny kartläggning.

Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik

Två ledamöter från den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik diskuterar kartläggningen slutsatser.

Medverkande:

Jonny Cato (C)
Maria Malmer Stenergard (M)
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset

Se seminariet i efterhand

Den parlamentariska kommittén arbetar just nu med att utforma den framtida svenska migrationspolitiken. En av de viktigaste frågorna är rätten till familjeåterförening. Röda Korsets uppdrag är att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi arbetar för att föräldrar och barn som är i behov av skydd ska ha rätt att återförenas i Sverige.

I debatten framförs ofta att Sverige bör ha en migrationspolitik som liknar genomsnittet i EU. I en ny kartläggning har vi jämfört de förslag som nu diskuteras i Sverige med andra EU-länders lagstiftning kring familjeåterförening. Hur mycket kommer Sveriges migrationspolitik avvika från EU-genomsnittet om den parlamentariska kommitténs förslag blir verklighet?

17 februari kl 13-14

Seminarium om ny rapport:

Mitt liv räknas - situationen för ensamkommande unga

Medverkande:

Åsa Lindhagen (MP), minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Ove Ledin, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
Linda Beskow, tematisk rådgivare asylmottagande/ensamkommande barn och unga, Röda Korset

Samtalsledare: Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Röda Korset

Här hittar du mer info och anmälan

Seminariet kommer också att livesändas.