Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Seminarier

Här hittar du våra seminarier.
Här hittar du våra seminarier.

8 december kl 08:30-09:30

Nu avgörs Sveriges migrationspolitik - Vad säger remissinstanserna om förslaget till ny svensk migrationslagstiftning 

Sommaren 2021 ska Sverige ha en ny migrationslagstiftning och i september presenterades ett antal förslag av en parlamentarisk migrationskommitté. I förslagen behålls mycket av den reglering som infördes i den tillfälliga lagen men kommittén föreslår även några förändringar. 

Dagen efter att remisstiden går ut samlar Svenska Röda Korset flera av remissinstanserna för ett digitalt samtal om förslagen. Hur skulle förslagen påverka människor som söker asyl i Sverige om de införs? Hur påverkas möjligheterna till familjeåterförening och etablering? Kvarstår den hårda remisskritiken som yttrades mot den tillfälliga lagen?  

Moderator: Martin Ärnlöv, Röda Korsets generalsekreterare 

Medverkande:

Migrationsverket, Carl Bexelius, tf. rättschef  

Barnombudsmannen, Amanda Bertilsdotter Nilsson, tf. avdelningschef juridik och utredning   

UNHCR, Henrik M. Nordentoft, representative for the Nordic and Baltic countries  

Stockholms Universitet, Louise Dane, universitetslektor i offentlig rätt  

Unicef, Karin Ödquist Drackner, tf. programchef och barnrättsjurist  

Svenska Röda Korset, Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare  

FORES, Therese Lindström, programchef migration och integration 

Plats: Digitalt via denna sida och via vår Facebooksida.

3 december kl 12.00-13.00

Konsekvenserna av Covid19-pandemin i socio-ekonomiskt utsatta områden

Under seminariet diskuteras på vilket sätt grundförutsättningarna att hantera pandemin skiljer sig åt för människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med människor från andra områden i Sverige. Vilka åtgärder behövs nu för att öka människors möjligheter att skydda sig? Hur ska satsningar på samhällsekonomi och återhämtning göras så att de utgår från människor som riskerar särskild utsatthet? Och finns det positiva erfarenheter i krishanteringen som vi bör bygga vidare på? 

Medverkande:

Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare hos Socialminister Lena Hallengren
Vicky Bartelink, biträdande enhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)
Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare, Tillsammans i Förening
Hoda Abbas, hälsofrämjare Röda Korset och ledamot i Lindängen kraft
Johann Knigge, chef för Svenska Röda Korsets nationella avdelning

Gunilla Dörner Buskas, verksamhetschef, Jämlik stad, Göteborg

 

Plats: Digitalt seminarium, sändningen nås via eventet på vår Facebook-sida

21 oktober kl 14.30-18.15

Anticipate and Act 

Sveriges regering, Nobelprisbelönade FNs Livsmedelsprogram (WFP) och FNs kontor för katastrofriskreducering (UNDRR) tillsammans med Röda Korset bjuder in till Anticipate and Act, ett högnivåmöte där avsikten är att stärka global samverkan för att bättre förebygga och hantera klimatkrisens humanitära konsekvenser.

Medverkande:

Biståndsminister Peter Eriksson, cheferna för WFP respektive UNDRR och FNs Katastrofinsatskoordinator Mark Lowcock finns bland deltagarna och från Röda Korset deltar Svenska Röda Korsets ordförande, Margareta Wahlström som tidigare också varit chef för UNDRR, IFRCs generalsekreterare Jagan Chapagain samt chefen för Röda Kors- och Röda Halvmånens klimatcenter Maarten van Aalst.

Läs hela programmet för Anticipate and Act

Följ mötet online

10 sept kl 09.00 - 10.00

Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik

Titta på seminariet.

Digitalt seminarium med fem av migrationskommitténs ledamöter. Seminariet kommer att ledas av vår migrationsexpert Alexandra Segenstedt och vår nationella chef Johann Knigge.

Har du en fråga du vill ställa till ledamöterna i migrationskommittén? Skicka den till seminarium@redcross.se inför seminariet!

Medverkande:

Rikard Larsson, Socialdemokraterna
Maria Malmer Stenergard, Moderaterna
Jonny Cato, Centerpartiet
Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet
Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet
Alexandra Segenstedt, migrationsexpert Röda Korset
Johann Knigge, chef nationella avdelningen Röda Korset

Läs mer om seminariet på evenemanget på facebook

Se seminariet på denna sida eller på Röda Korsets youtube / facebook.

27 maj kl 08.30 - 09.00

Seminarium om ny kartläggning.

Vakna, världen! Nu avgörs Sveriges migrationspolitik

Två ledamöter från den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik diskuterar kartläggningen slutsatser.

Medverkande:

Jonny Cato (C)
Maria Malmer Stenergard (M)
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Alexandra Segenstedt, senior policyrådgivare migration, Svenska Röda Korset

Se seminariet i efterhand

Den parlamentariska kommittén arbetar just nu med att utforma den framtida svenska migrationspolitiken. En av de viktigaste frågorna är rätten till familjeåterförening. Röda Korsets uppdrag är att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi arbetar för att föräldrar och barn som är i behov av skydd ska ha rätt att återförenas i Sverige.

I debatten framförs ofta att Sverige bör ha en migrationspolitik som liknar genomsnittet i EU. I en ny kartläggning har vi jämfört de förslag som nu diskuteras i Sverige med andra EU-länders lagstiftning kring familjeåterförening. Hur mycket kommer Sveriges migrationspolitik avvika från EU-genomsnittet om den parlamentariska kommitténs förslag blir verklighet?

17 februari kl 13-14

Seminarium om ny rapport:

Mitt liv räknas - situationen för ensamkommande unga

Medverkande:

Åsa Lindhagen (MP), minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Ove Ledin, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner
Linda Beskow, tematisk rådgivare asylmottagande/ensamkommande barn och unga, Röda Korset

Samtalsledare: Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Röda Korset

Här hittar du mer info och anmälan

Seminariet kommer också att livesändas.