Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Våra seminarier och aktiviteter under Almedalsveckan

Nyfiken på Röda Korset i samband med årets Almedalsvecka 2022? Här hittar du alla seminarier vi arrangerar själva och där vi bjudits in att delta i andras.
Nyfiken på Röda Korset i samband med årets Almedalsvecka 2022? Här hittar du alla seminarier vi arrangerar själva och där vi bjudits in att delta i andras.

Svenska Röda Korset finns på plats i Almedalen 2022

Svenska Röda Korsets viktigaste uppgift i Almedalen är att sprida den kunskap vi får genom våra verksamheter. Vi lyfter frågor som är viktiga för de mest utsatta i kriser och katastrofer i Sverige och runt om i världen. 

Program

Måndag 4 juli

Om det värsta sker - hur skapar vi ett robust skydd för Sveriges befolkning?  

Om seminariet

Att civila drabbas i moderna konflikter har vi de senaste åren sett flera exempel på, senast i Ukraina. 

Hur skulle Sverige klara sig och kan vi i den pågående utvecklingen av det civila försvaret lära oss av Ukrainas och andras erfarenheter och planera för ett robust skydd av civilbefolkningen? 

Introduktion av Illya Kletskovskyy, Ukrainska Röda Korsets biträdande generalsekreterare. Därefter paneldiskussion med:

Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef Svenska Röda Korset

Karim Jebari, fil.dr, filosof, Institutet för Framtidsstudier

Michael Claesson, insatschef, Försvarsmakten

Moderator: Josefine Karlsson

Onsdag 6 juli

Humanitära principer i skottlinjen  

Om seminariet

Effektivt hjälparbete i väpnad konflikt handlar om att nå människor, att få tillträde. Men vad händer om det grundläggande ömsesidiga förtroendet som möjliggör humanitärt arbete undergrävs och eroderar? Vad händer om hälso- och sjukvård till och med blir måltavlor för väpnat våld i konflikter?

Principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och självständighet möjliggör hjälp till behövande i krig och konflikter. Men humanitära principer står inför många utmaningar idag. Samtidigt behöver humanitära principer respekteras och främjas mer än någonsin. Även om rättsliga och politiska ramar ligger till grund för de humanitära principerna så utmanas genomförandet i praktiken från flera håll. 

Riskerar principerna att urlakas? Vad innebär det för människor som drabbas i många av världens konflikter? Och vad gör vi i sådant fall åt det? 

Pandeldeltagare 

  • Anders Pedersen, internationell chef Svenska Röda Korset
  • Cecilia Uddén, korrespondent Sveriges Radio
  • Anna Ek, Sverigechef Svenska Afghanistankommittén

Moderator Josefine Karlsson  

Onsdag 6 juli

Tid: 9:00-9:45: Globala kriser, lokal krisberedskap – hur vi samarbetar mellan civilsamhället och lokalt näringsliv  

Plats: Handelns Hus, kårhuset Rindi.

Paneldeltagare

  • Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset
  • Peter Hägg, tf generalsekreterare Ica-stiftelsen
  • Jonas Berg, vd ICA Maxi Vasa i Södertälje

Moderator Lotta Norberg

Den lokala handlingskraften under en kris är beroende av att man arbetar tillsammans. 

Svenska Röda Korset har i flera år utvecklat vår roll inom krisberedskap, både lokalt och nationellt och tillsammans med ICA lagt grunden för ett bra arbete när krisen väl kommer. 

Relationen med den lokala ICA-handlaren och Svenska Röda Korset har betytt mycket för att hantera de senaste årens kriser – exempelvis matkasseutdelning under coronapandemin och nu senast tillgodose det lokala behovet av mat på de orter dit flyktingar från Ukraina anländer.  Vad behövs nu för att klara nästa kris, oavsett vad den är? 

Hur blir vi ännu bättre på lokalt samarbete? Hur förbereder vi oss för nästa kris, som vi vet att den kommer men inte när eller vad den innebär? 

Arrangörer: Röda Korset och Ica.

Svenska Röda Korset representeras under Almedalsveckan 2022 av:

Generalsekreterare Martin Ärnlöv

Martin Ärnlöv November 2020_2100x1400_px.jpg

Martin Ärnlöv är generalsekreterare för Svenska Röda Korset och har bred erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag inom civilsamhället. Martin deltar gärna i samtal om situationen för människor på flykt från konflikten i Ukraina. Han deltar även gärna i samtal om social utsatthet, och om hur hälsoklyftor i samhället har bidragit till att människor har drabbats olika av covid-19 – både av själva sjukdomen eller av ekonomiska och sociala följdverkningar. Han bidrar gärna även i samtal om civilsamhällets utveckling samt partnerskapet mellan civilsamhälle, det offentliga och näringsliv.

Internationell chef Anders Pedersen

Anders Pedersen.jpg

Anders Pedersen tillträdde som chef för Svenska Röda Korsets internationella verksamhet i januari i år. Han kommer närmast från FN där han koordinerat organisationens aktiviteter i Jordanien och rapporterat direkt till generalsekreterare António Guterres. Anders har lång internationell erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor bland annat genom Utrikesdepartementet. Han har också varit avdelningschef och stabschef på Sida. Anders deltar gärna i samtal om den humanitära situationen i kriser och konflikter, till exempel  i Ukraina och på andra platser, samt om internationellt utvecklingssamarbete.

Krisberedskapschef Ylva Jonsson Strömberg

ef73fa42dd5c4851965cafefccda7bdb.jpg

Ylva Jonsson Strömberg är chef för Svenska Röda Korsets arbete inom krisberedskap och totalförsvaret i Sverige. De senaste åren har hon byggt upp Svenska Röda Korsets krisberedskapsförmåga, som bland annat har mobiliserats under flyktingmottagandet av personer från Ukraina, coronapandemin, skogsbränderna sommaren 2018 och i samband med terrorattentatet i Stockholm 2017. Ylva deltar gärna i samtal om Sveriges krisberedskap och hur den kan utvecklas och hur vi breddar arbetet för att även inkludera utsatta grupper. Hon diskuterar gärna även vikten av att stärka det civila försvaret, exempelvis ett fungerande befolkningsskydd.


Seminarier som vi deltar i


Söndag

Seminarium: Perspektivskiftande dialoger - för den livsnödvändiga dialogen 

Arrangör: Sandahl Partners 

https://almedalsveckan.info/program/64414


Måndag

Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris

Arrangör: Svenskt Vatten

Plats E-Huset, Universitetet

https://almedalsveckan.info/program/64358

Ideellt engagemang i kris (Martin Ärnlöv deltar)

Arrangör: Forum och Volontärbyrån 

Plats: Donnerska huset, Donners plats   

https://almedalsveckan.info/program/64789

 

No more pandemics. The pathway to healthier and more resilient societies (Anders Pedersen deltar)

Arrangör  SIDA
Sverige i världen-scenen

https://almedalsveckan.info/program/64618


Tisdag 

Studio Almedalen Behöver vi en nollvision mot ensamhet? Hur kan vi minska den upplevda ensamheten?

https://almedalsveckan.info/program/66224


Onsdag

Life under Taliban rule: What’s at stake for Afghan women? (Anders Pedersen deltar)

SAK

Sverige i världen-scenen

https://almedalsveckan.info/program/65955

 

Vad innebär kriget i Ukraina för Afrika?

 Arr: Europeiska investeringsbanken

https://almedalsveckan.info/program/66219

 

Social hållbarhet på allas agenda 

Arrangör: PWC 

Plats: Hästgatan 9 

https://almedalsveckan.info/program/66541

 

Man i ambulans tittar ut genom krossat fönster.
Rapporter

Här listar vi våra senaste rapporter och publikationer.

Rapporter