Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sökresultat

2253 Sökresultat
Rensa

Den naturliga miljön

Den naturliga miljön skyddas under väpnade konflikter av den humanitära rätten på två sätt. Dels har den som ett civilt objekt ...
Genus och mångfald

Mens i katastrofer – något det pratas tyst om

1,5 miljarder kvinnor och flickor har mens varje månad, men i delar av världen förknippas det med skam och fruktan.

Internationella åtaganden blir nationella regler

I svensk rätt återspeglas den internationella humanitära rätten idag i flera olika författningar – lagar och förordningar. Det ...

Stå upp för den humanitära rätten och driva utvecklingen framåt

Sverige måste också alltid vara en stark röst för den humanitära rätten då alla stater har en skyldighet att respektera och ...

Nationella organ för att säkerställa respekt för den humanitära rätten

Som ett led i att säkerställa respekten för svenska humanitärrättsliga åtaganden finns det under regeringen tre rådgivande ...

Statens ansvar att sprida kunskap om den humanitära rätten

För att den humanitära rätten ska fungera i krigstid måste man sprida kunskapen om den i fredstid så att alla förstår vad den ...

Nationella upplysningsbyrån

På statens uppdrag ansvarar vi för att bemanna och upprätta byrån.

Hur hanteras brott mot den humanitära rätten i Sverige?

Eftersom Sverige har skrivit under bland annat Genèvekonventionerna och Romstadgan, måste Sverige spåra upp, utreda och ...
Genus och mångfald

Så bröt vi menstabu

I en skola i Kenya brukade tjejerna stanna hemma när de hade mens. Men plötsligt sjönk frånvaron – och det fanns en förklaring.

Sverige och vapen

Sverige är part till flertalet av de konventioner som förbjuder eller reglerar vapen på den humanitära rättens område. ...