Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vård och behandling

Vi driver sedan 1985 behandlingscenter för vård och behandling till personer som lider av trauman från krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser, på sex orter i Sverige. På vårdförmedlingen i Stockholm ger vi vård till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem samt ger råd och stöd till både patienter och andra vårdgivare. Vi är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Vi driver sedan 1985 behandlingscenter för vård och behandling till personer som lider av trauman från krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser, på sex orter i Sverige. På vårdförmedlingen i Stockholm ger vi vård till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem samt ger råd och stöd till både patienter och andra vårdgivare. Vi är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

Tvärprofessionella team 

På våra behandlingscenter arbetar tvärprofessionella team bestående av psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), kuratorer, läkare, sjuksköterska och tolkar.

Centren arbetar utifrån en helhetssyn som sätter den enskilde människan och hens behov i fokus. Teamen har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och specialiseringar, för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Huvuddelen av behandlingen är psykoterapeutisk men som patient träffar man ofta flera behandlare för att även få relevant fysioterapeutisk behandling samt läkar- och kuratorsstöd. Behandlingen sker antingen individuellt eller i gruppform.

Genomför tortyrskadeutredningar

Vi genomför även tortyrskadeutredningar för att dokumentera tortyrskador. Tortyrskadeutredningar omfattar såväl en psykosocial som en psykologisk och en somatisk/medicinsk del. För dessa utredningar använder vi oss av det internationellt erkända Istanbulprotokollet – en manual för en effektiv medicinsk, psykologisk och juridisk utredning och dokumentation av tortyr.

Samarbete med övriga verksamheter

Vi samarbetar med övriga rödakorsverksamheter för att kunna hänvisa patienter rätt i de fall de behöver hjälp med, till exempel:

Vem kan söka stöd hos oss?

 • Personer med flyktingbakgrund som lider av trauma från krig, tortyr och, eller, svåra flyktupplevelser.
 • Alla behandlingscenter tar emot vuxna (personer från 18 år).
 • På vissa center tas barn och ungdomar emot för behandling, för mer information – se respektive center här nedanför. 
 • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.

Praktisk information

 • Behandlingscentren har ingen akutmottagning – för akuta besvär hänvisar vi till vårdcentral eller sjukhus.
 • För närvarande är det kötid till behandling.
 • Behandling är alltid gratis för den som söker stöd.
 • Vid behov ordnar vi tolk.
 • Personer som önskar vård och behandling kommer oftast via remiss från annan vårdinrättning, de flesta center tar även emot egenanmälningar. För remittering och frågor – se respektive behandlingscenters information.

Våra behandlingscenter

Svenska Röda Korsets vårdförmedling

Så arbetar vi

På vårdförmedlingen i Stockholm arbetar sjuksköterskor för att ge vård och stöd till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem. 

 • Vi har en nationell rådgivningstelefon som är till för alla som behöver råd och stöd gällande dessa frågor, hit ringer framförallt vårdsökande och vårdpersonal.
 • Vi hjälper till med hänvisning och kontakt in i den ordinarie sjukvården för att papperslösa ska få den vård de har rätt till.
 • Vi ordnar regelbundet läkarmottagning för patienter som inte har möjlighet att få tillgång till vård inom den offentliga sjukvården.

Utöver detta informerar och utbildar vi i frågor som gäller rätt till vård och fungerar som en kunskapsbas för Röda Korsets medarbetare och frivilliga som har frågor och som möter behov kopplat till vård för papperslösa och andra migranter.

Vem kan söka vård hos oss?

Papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem och som inte har rätt till vård i Sverige.

Praktisk information

 • Vårdförmedlingen har inte någon akutmottagning – för akuta besvär hänvisar vi till lokal vårdcentral eller sjukhus.
 • Vi ger viss vård till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem som inte har rätt till vård i Sverige.
 • Vi ger råd och hänvisning till personer som har frågor om rätt till vård.
 • Behandling är alltid gratis för den som söker vård och stöd.
 • Vid behov ordnar vi tolk.

Här finns vi

Sjuksköterska på Röda Korsets vårdförmedling hjälper migrant att hitta rätt vård.
Vård för papperslösa och andra migranter

Vi hjälper dig som behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige att komma i kontakt med vården.

Vård för papperslösa och andra migranter

Vill du veta med om vårt arbete?

Du som vill läsa mer om vår verksamhet är välkommen att ta del av våra årsböcker, där vi berättar om vad vi gjort varje år.

Är du intresserad, kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.