Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vård som inte kan anstå – frågor och svar

För vårdgivare och andra yrkesgrupper kan det uppstå frågetecken när det gäller vård av papperslösa, asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Här har vi samlat och besvarat några de av vanligaste frågorna.
För vårdgivare och andra yrkesgrupper kan det uppstå frågetecken när det gäller vård av papperslösa, asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Här har vi samlat och besvarat några de av vanligaste frågorna.

Här får du svar på de vanligaste frågorna som handlar om vård som inte kan anstå. Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

Vård till personer som är asylsökande, papperslösa eller som vistas i Sverige under massflyktsdirektivet

Vårdpersonal har ett ansvar att agera utifrån de etiska principerna om att bota, lindra och skydda människoliv samt att ge vård efter behov. Vi ska alltid utgå från människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande. 

Vid ett vårdbesök är det viktigt att försöka se situationen ur patientens perspektiv – att bli ifrågasatt när man söker vård kan kännas hotfullt. Utgå alltid från de uppgifter som patienten delar med sig av och ställ bara ytterligare frågor om det verkligen behövs. Att en vårdsökande känner sig trängd och avstår från att söka vård måste undvikas - patientens hälsa ska alltid komma i första hand. Det är alltså bättre att fria än att fälla, även om du känner dig osäker.  

Följande kan räknas som vård som inte kan anstå 

  • akut vård och behandling (omedelbar vård)
  • vård och behandling som är mer än omedelbar vård,
  • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
  • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
  • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
  • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
  • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
  • vård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt

På Socialstyrelsens webbplats finns mer information
Vård som inte kan anstå - Socialstyrelsen

Bilaga - kortfattat stöd till vårdpersonal (Pdf)

Vilken hjälp kan och får du ge? 

När du som vårdgivare möter papperslösa, asylsökande eller personer som flytt från krig kan det kännas svårt att veta hur mycket du kan, och får hjälpa, men det är egentligen lätt att göra rätt. 

FAQ

Här nedanför får du svar på vanliga frågor om vård som inte kan anstå.

Om identifiering och betalning

Om administration och avgifter

Om vilken vård som ska erbjudas

Om läkemedel

Om sekretess

Övrigt

Relaterat innehåll