Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Krisstöd

En akut krissituation så som en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem stress. Krisstöd är ett psykologiskt stöd och en del av vår krisberedskap. Det kan rädda liv i akuta situationer och ge kraft till en så meningsfull och normal tillvaro som möjligt på längre sikt.
En akut krissituation så som en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem stress. Krisstöd är ett psykologiskt stöd och en del av vår krisberedskap. Det kan rädda liv i akuta situationer och ge kraft till en så meningsfull och normal tillvaro som möjligt på längre sikt.

Genom att hjälpa drabbade med att exempelvis komma i kontakt med närstående, att få information, praktiskt och socialt stöd, kan vi bidra med att sänka stressnivå och stärka förmågan att hantera det som har hänt.

I en akut situation kan våra krisstödjare kallas in genom förfrågan från exempelvis en myndighet eller kommun och ge psykologisk första hjälpen på uppsamlingsplatser.

Få krisstöd

En person tar stöd av en annan inför att ge krisstöd.
Webbkurs: Våga möta

Den här kursen lär dig att ge krisstöd och möta människor som reagerar på olika vis vid en kris.

Webbkurs Våga möta
Infoservice

Har du frågor?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Pojke är medvetslös. Första hjälpen.
Första hjälpen

Som världsledande inom första hjälpen agerar vi kraftfullt vid kris och sprider kunskap som räddar liv.

Första hjälpen