Person som håller i en kaffekopp

Krisstöd

Krisstöd

En akut krissituation så som en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem stress. Krisstöd är ett psykologiskt stöd och en del av vår krisberedskap. Det kan rädda liv i akuta situationer och ge kraft till en så meningsfull och normal tillvaro som möjligt på längre sikt.

Genom att hjälpa drabbade med att exempelvis komma i kontakt med närstående, att få information, praktiskt och socialt stöd, kan vi bidra med att sänka stressnivå och stärka förmågan att hantera det som har hänt.

I en akut situation kan våra krisstödjare kallas in genom förfrågan från exempelvis en myndighet eller kommun och ge psykologisk första hjälpen på uppsamlingsplatser.

Kvinna i skjorta lär sig om krisstöd

Webbkurs: Våga möta

Lär dig att ge krisstöd

Infoservice

Har du frågor?

Mejla eller ring oss, vi har öppet vardagar kl. 10–12 och 13–16. Under juni, juli och augusti är våra öppettider kl. 10-12 och 13-15 på vardagar.

Visa andra kontaktvägar
Ring: