Leende man i dörröppning

Viktigt att tänka på – mötet med personer med flyktbakgrund

Viktigt att tänka på – mötet med personer med flyktbakgrund

Ta del av våra filmer för fler tips kring hur du kan agera när du möter personer med flyktbakgrund.

Här finns fördjupningsmaterial i form av ett par filmer med handfasta tips kring hur du kan tänka i ditt möte med en hjälpsökande.

Så här kan du handskas med misstro mot myndigheter

  • På grund av tidigare upplevelser kan många patienter ha svårt att känna tillit i kontakten med myndigheter och institutioner. Ett skrämmande förhör i hemlandet eller på flykt kan göra att ett myndighetssamtal, särskilt ett stressat sådant, ger patienten samma upplevelse. För att försöka reparera den skadade tilliten är det bra att ge patienten så stor kontroll över situationen som möjligt – här är några tips på hur du kan gå till väga.

Så här arbetar du med tolk

  • Tillgång till tolk är en rättighet, eftersom hjälpsökande och patienter måste kunna förstå informationen de får. Det finns både för- och nackdelar med tolk på plats och tolk via telefon. Filmen tar upp några saker att tänka på för dig som ska arbeta med tolk i ett vård- eller bedömningsmöte. 

Så här kan du tänka kring det dubbla uppdraget- att hjälpa och bedöma 

  • Inom socialt arbete sitter du ofta på två stolar – du ska å ena sidan hjälpa och stötta, å andra sidan ska du kontrollera så att den hjälpsökande verkligen har rätt till hjälpen hen får. Här finns råd om vad som är viktigt att tänka på i dessa möten och vad du kan göra för att öka tryggheten och minska risken för missförstånd. 

Relaterat innehåll

Vårdgivare vilar händer på bord intill hjälpsökande

Att möta personer med flyktbakgrund

Info för vårdgivare