Flicka och volontär i Sydsudan

För flickor i katastrofer

För flickor i katastrofer

Att födas som flicka är en nitlott på många håll i världen. I katastrofer ökar flickors utsatthet. Röda Korset kämpar för flickors rätt till liv utan våld och diskriminering.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Miljontals flickor i världens kriser och katastrofer utsätts för våld på grund av att de är just flickor. Hunger, isolering och brist på utbildning är andra allvarliga hot mot flickor. Vi kämpar varje dag för flickors rättigheter.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Livsviktigt stöd till flickor

– De slog mig över hela kroppen, berättar 13-åriga Loui som söker skydd på ett kvinnohärbärge i Sydsudan, efter att ha flytt undan ett tvångsäktenskap med en äldre man.

Loui är en av miljontals flickor världen över som utsätts för våld på grund av att de är just flickor. Traditioner som diskriminerar och brist på jämställdhet ligger bakom flickors utsatthet. I kriser och katastrofer, som i det konflikt- och hungerdrabbade Sydsudan, ökar hoten.

Röda Korset hjälper Loui och andra flickor att få vård. Volontärer besöker familjer och byar för att prata om riskerna med att gifta bort sina barn och om vikten av att även flickor får utbildning.

Porträtt på Sunday Ario med 13-åriga Loui
Sunday Ario, på Röda Korset i Sydsudan, samtalar med 13-åriga Loui som får hjälp efter att ha flytt undan tvångsäktenskapet med en äldre man.

Flickor går hungriga

På andra platser kan utmaningarna se annorlunda ut. I flyktingläger hotas flickor av människohandel, i länder med återkommande översvämningar kan bristande simkunskap vara en fara för livet. I familjer som har det svårt att få pengarna att räcka är det inte ovanligt att flickor blir de som drabbas hårdast. En syn på att flickor bidrar minst till familjen leder till att de får mindre mat och inte kan äta sig mätta.

Vår hjälp gör skillnad för flickor i världen

I Röda Korsets hjälpinsatser får alla hjälp utifrån sina behov. På kort och lång sikt.

I flyktingläger ser vi till att flickor får trygga platser att mötas på. Toaletter utrustas med lås och duschar får lampor, allt för att flickor ska kunna sköta sin hygien även när det är mörkt. Hjälppaket med ombyte och visselpipor delas ut.

För att få fler flickor att gå i skolan delar vi ut menspaket med bindor och trosor. I en fattig familj kan mensskydd vara för dyrt att köpa in och döttrarna tvingas stanna hemma vid mens.

Vi på Röda Korset kämpar för flickors framtid. Vi gör skillnad men mycket återstår att göra, som Sunday Ario på Röda Korset i Sydsudan uttrycker det:

– I vårt samhälle är det männen som bestämmer. Kvinnan ses som ett objekt. När kvinnor får utbildning och kunskap om sina rättigheter och hur man håller sig frisk går det vidare till barnen, det är främst kvinnorna som uppfostrar dem. Det finns hopp om en framtid och jobb.

Läs mer om genus och mångfald