Volontär tröstar kvinna i kris.

Våra insatser tar alltid hänsyn till kvinnors behov

Våra insatser tar alltid hänsyn till kvinnors behov

Röda Korset gör ingen skillnad på människor som drabbas av kriser, krig och katastrofer – alla har rätt till hjälp och ska få stöd utifrån sina egna behov.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Överallt i världen står kvinnor inför särskilda utmaningar på grund av att de är just kvinnor. Traditionella könsroller och låg status i samhället är grundorsaker, vilket slår mot liv och hälsa. I det kaos som uppstår vid krig och katastrofer ökar utsattheten.

Våld, ansvar och ojämlikhet

Ett av våra globala samhällsproblem är mäns våld mot kvinnor. ViI våra hjälpinsatser möter vi kvinnor och flickor som berättar om våldtäkter utförda av väpnade grupper, om rädslan för att gå på toaletten eller duscha i överfulla flyktingläger, om skräcken för att barnen ska utsättas för övergrepp eller bli bortrövade av människohandlare.

Samtidigt bär kvinnor ofta ansvaret för att familjen mår bra och har mat på bordet. Sexuella trakasserier och diskriminering gör att kvinnor riskerar att bli utan hjälp. Prostitution kan ibland bli den enda vägen att överhuvudtaget överleva.

Studier från FN visar att risken att dö i en naturkatastrof är 14 gånger högre för en kvinna än för en man. Att kvinnor inte tillåts lämna sina hem på egen hand eller inte får chans att lära sig simma är några allvarliga orsaker.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp
Sydsudanesisk kvinna utanför sin affär.
Roda Poni utanför sin affär Juba, Sydsudan.

Kvinnor och flickors behov i fokus

Våra hjälpinsatser tar alltid hänsyn till de behov kvinnor själva lyfter för att hjälpen ska göra så stor nytta som möjligt.

– Genom att lyssna och samla in information från utsatta grupper kan vi skräddarsy stödet. Vi måste förstå kvinnornas specifika situation, säger Madeleine Lundberg som är genusrådgivare på Röda Korset.

I akutsituationer handlar stödet ofta om skydd och trygghet. Vi jobbar också långsiktigt för att kvinnors makt över sina liv. Roda Poni bor i Juba som ligger i Sydsudan. När hennes make gick bort stod hon ensam med åtta barn och utan försörjning. Med hjälp från Röda Korset fick hon bidrag till att starta en butik där hon säljer bland annat bönor, tvättmedel och te.

– Stödet jag får betyder allt för mig. Förut kunde jag inte ge mina barn tillräckligt med mat, nu kan vi äta två gånger per dag. Nu klarar vi oss och mina barn kan gå i skolan, säger Roda.

Så här hjälper vi

Ett samhälle där alla deltar på lika villkor står starkare i kris. Röda Korset arbetar för att säkerställa kvinnor och flickors rättigheter. Några exempel på det stöd vi ger:

  • Vi skapar säkra platser för kvinnor i flyktingläger. Separata köer till utdelning av nödhjälp, lås på toaletter och belysning vid duschar gör skillnad.
  • Vi delar ut särskilda kvinnopaket med bindor, ombyte och ficklampor.
  • Vi erbjuder akutboenden, medicinsk och psykologisk vård till kvinnor utsatta för våld.
  • Vi driver mödravårdsklinker och ser till att kvinnor kan föda barn på ett säkert sätt.
  • Vi hjälper kvinnor att få jobb.
  • Vi arbetar för att stärka kvinnors status där jämställdheten brister. Ett sätt är att informera och utbilda om kvinnors rättigheter. Ett annat att se till att både kvinnor och män deltar i evakueringsövningar i områden där naturkatastrofer ofta sker.

Kvinnor och män drabbas olika

35 procent av världens kvinnor drabbas av fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i sina liv, enligt uppskattningar från Världshälsoorganisationen, WHO.

I Syd- och Sydostasien är kvinnor mer utsatta än män vid naturkatastrofer. Exempelvis var 91 procent av offren för den stora cyklonen i Bangladesh 1991 kvinnor. 

Vid tsunamikatastrofen i Indiska Oceanen 2004 var 70-80 procent av offren kvinnor och under cyklonen Nargis i Myanmar 2008 var 61 procent av de döda kvinnor.

På andra håll i världen kan män vara mer utsatta i katastrofer. I Mongoliet, där det förekommer kraftiga snöstormar, är det vanligare att männen faller offer eftersom de arbetar utomhus.

Läs mer om genus och mångfald