Pojke sitter i bilvrak

Jemens barn får betala priset i kriget

Jemens barn får betala priset i kriget

Kriget påverkar varenda aspekt av barnens liv. Framför allt ser man det i deras ögon, en plågad blick som har sett och varit med om alldeles för mycket våldsamheter.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Att tvingas överge sitt hem

Yaser Mohammed är 13 år och kommer från Sa’da i nordvästra Jemen. De enda kläder han äger är några skjortor och ett par byxor som hans mamma ständigt tvättar. Ofta har han bara en sjal som han knyter runt höfterna. Han blev tvungen att sluta skolan och börja jobba för tre år sedan på grund av kriget. Nu samlar han på plastflaskor som han sedan säljer och får på så sätt pengar till att försörja sin familj på sju personer. Familjen bor i ett provisoriskt läger för internflyktingar i Dharwan som ligger norr om huvudstaden Sana’a. 73 procent av de cirka 4 miljoner som lever på flykt i landet är kvinnor och barn, enligt FN.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Bristfällig utbildning

2 miljoner barn i Jemen går inte i skolan och mer än 2 500 skolor är skadade eller helt förstörda av kriget, enligt FN:s uppskattningar. Det har blivit väldigt svårt för många barn att få tillgång till utbildning. En hel generation går förlorad när möjligheten till en bättre framtid försvinner. Bristfällig skolgång betyder att det blir svårare för dessa barn att i framtiden få de jobb och de möjligheter de behöver för att slippa fastna i fattigdom och enkla sysselsättningar. Tiden att bara få vara barn, full med lek, rutiner och stabilitet, är borta. Förstörelsen av skolorna har också förstört den plats där många barn lagt grunden för livslång vänskap.

Barn blir familjeförsörjare

Konflikter tvingar barn att växa upp fortare än de borde. De blir ofta familjeförsörjare, tvingas att jobba eller sitta på gatan och tigga. Många måste sluta skolan och hinner sällan leka, deras barndom är oåterkalleligt förändrad.

Pojke samlar skräp på soptipp
Barndomen är oåterkalleligt förändrad för många flickor och pojkar

Undernäring

Över 3 miljoner barn och kvinnor är akut undernärda i Jemen, enligt FN:s uppskattningar. Väldigt många barn har bestående men och växer inte som de ska. Jemens katastrofala situation innebär att över 10 miljoner barn behöver humanitär hjälp.

Fysiska handikapp

38 procent av patienterna i de rehabiliteringscentrum som stöds av Röda Korset är barn. De behöver proteser och ortopedisk hjälp efter att ha skadats svårt eller förlorat någon kroppsdel. När frontlinjerna flyttas och utvidgas blir mer mark full av risker på grund av skarpa landminor och annat krigsmaterial. Barn drabbas mest eftersom de ofta plockar upp saker de hittar i tron att det är leksaker.

Pojke med protes
Pojke med protes på klinik i Jemen.

Kolera

Jemen har haft hundratusentals misstänkta kolerafall när det gäller barn. Den sönderfallande infrastrukturen och bristen på ordentliga sanitetsanläggningar har lett till att koleran snabbt sprider sig trots att den är relativt lätt att förebygga. Koleran återkommer regelbundet varje sommar när regnsäsongen börjar.

Vattenbrist

Cirka 15 miljoner människor i Jemen saknar tillgång till rent vatten och har inte tillräckligt med sanitära anläggningar eftersom konflikten har haft stor inverkan på infrastrukturen. Nu måste många av de yngre klara sig själva. Att se barn som bär på stora plastdunkar vid vattenkällorna har blivit en vanlig syn i många städer.

Flicka hämtar vatten
En liten flicka hämtar rent vatten

Splittrade familjer

Konflikt, naturkatastrofer och migration kan leda till att familjer splittras. Några i familjen kanske försvinner och hörs aldrig av igen. För barn är förlusten av en familj och den trygghet som föräldrar och syskon innebär förödande. Och om den som är familjeförsörjare försvinner måste barnen klara sig själva. I flyktingläger i Jemen finns det många ensamma barn utan familj. För de som kommit bort från sina familjer och inte vet vad som hänt dem är det väldigt svårt att fortsätta leva ett vanligt liv. De kommer alltid att leta efter dem och hoppas på ett återseende.

pojke badar i balja
Många barn har en väldigt svår situation i landet.

Att uppleva mycket våld

Barn i Jemen utsätts dagligen för kränkningar av sina grundläggande rättigheter. Den typ av våld de utsätts för kan vara allt från att se våldsamma händelser som död och förödelse till att själva bli dödade, skadade, bli barnsoldater, utnyttjade som arbetskraft, bli bortgifta eller hamna i trafficking. Detta påverkar i hög grad ett barns psykiska välbefinnande. Många barn får bland annat mardrömmar, har svårt att sova, känner skuld och har svårt med social samvaro. Deras vanliga liv finns inte mer, det finns ingen stabilitet eller trygghet och rädslan för framtiden är stor.

Röda Korset hjälper på plats

Vi är på plats för att hjälp barn i Jemen. Vi stöttar hälsokliniker och sjukhus med både pengar och vårdpersonal, vi behandlar undernärda barn och delar ut rent vatten och mat.

Barn vid matutdelning i Jemen.

Jemen – Krig och hunger slår hårt

Våra insatser i Jemen
Bild

Här arbetar Röda Korset

Läs om länderna där vi arbetar