Röda Korset volontär hjälper flyktingar från Ukraina.

Asylsökande från Ukraina - frågor och svar

Asylsökande från Ukraina - frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som bland annat handlar om asylsökande från Ukraina, uppehållstillstånd och massflyktsdirektivet.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Vad innebär massflyktsdirektivet?

  • EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även familjemedlemmar till dessa personer kan under vissa förutsättningar få uppehållstillstånd enligt direktivet.
  • Tillståndet ger personen möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.
  • Personer under 18 år har rätt till skola, hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn i Sverige.
  • Från och med 26 april 2022 gäller att du som kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare kan omfattas av direktivet. Det gäller dig som till exempel kom till Sverige på besök eller för att söka asyl innan den ryska invasionen. Det krävs dock att du har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.
  • Den som vill ansöka om uppehållstillstånd enligt direktivet ska registrera sig. Detta kan man antingen göra elektroniskt (en så kallad digital ansökan) via en e-tjänst på Migrationsverkets hemsida eller genom att uppsöka Migrationsverket personligen. Här kan du läsa mer om vad som gäller för de två olika förfarandena:
    Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Vad gör Röda Korset för människor på flykt?

Vi hjälper människor som flyr inom Ukraina och som är på flykt i grannländerna. Kollegor på plats bistår med vård, krisstöd, sovplatser, varma kläder, mat, vatten, hygienartiklar och annan nödhjälp.⁠

Livsviktigt stöd till drabbade av kriget i Ukraina

Jag är ukrainsk medborgare och befinner mig i Sverige med gällande utvisningsbeslut. Kommer jag att utvisas till Ukraina? 

Migrationsverket stoppar tillfälligt utvisningar till Ukraina.

Mer information på Migrationsverket

Behöver ukrainska medborgare visum för att resa in i Sverige?

Nej, ukrainska medborgare kan sedan 2017 resa viseringsfritt till Schengenländerna.

Asylsökande från Ukraina

Kan jag söka asyl  i Sverige  från Ukraina?

Du måste vara i Sverige eller vid gränsen till Sverige för att kunna söka asyl här. Det enda undantaget gäller kvotflyktingar som kan söka asyl genom UNHCR i ett annat land.

Läs mer om kvotflyktingar hos Migrationsverket

Hur kan jag komma i kontakt med Röda Korset i Ukraina?

Vi förstår att det många som vill komma i kontakt med Röda Korset i Ukraina. Röda Korset kämpar för att hjälpa så många som möjligt och prioriterar livräddande insatser just nu. Därför kan vi inte förmedla kontaktuppgifter.

Här kan du få migrationsrådgivning om Ukraina

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring migration och Ukraina.

Migrationsrådgivning gällande Ukraina

Vad gör Röda Korset på plats i Ukraina?

Kriget slår extremt hårt mot människor och de akuta hjälpbehoven växer. Vi är på plats i Ukraina och vid gränserna för att rädda liv.

Våra akuta insatser räddar liv

Kontakta oss

Rådgivning för frågor om migration

Öppet onsdag kl. 09–12.

Mer om kriget i Ukraina