Röda Korset volontärer packar upp lådor.

Skänka kläder och prylar till drabbade i Ukraina

Skänka kläder och prylar till drabbade i Ukraina

Många vill skicka kläder och andra saker till människor som drabbas av kriget i Ukraina. Det bästa sättet du kan hjälpa på är att lämna dina gåvor till våra second hand-butiker, eller skänka pengar. Vi förklarar varför.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Förr samlades kläder in av Röda Korset och många andra hjälporganisationer för att skicka till människor i kriser och katastrofer utomlands. Det kallades för klädbistånd. Sedan 2010 gör vi inte längre detta. Det innebär att vi inte samlar in kläder för att skicka till Ukraina. Givare uppmuntras istället att skänka pengar eller ge gåvor till våra second hand-butiker. Anledningarna är flera:

 1. Människans behov i fokus. Oavsett om det gäller akuta katastrofinsatser eller långsiktig hjälp är det viktigt att först ta reda på vilka hjälpbehoven är.
  - Vad säger de drabbade själva att de behöver när en kris inträffat?
  - Vad gör andra aktörer, som landets regering och andra organisationer på plats?
  Först när det är gjort vet vi hur Röda Korset bäst hjälper. Gåvor i pengar gör att vi kan anpassa stödet efter de behov människor har. Ibland är rent vatten den största utmaningen för drabbade, en annan gång kan det handla om tak över huvudet och värme.
 2. Hållbart och lokalt stöd. Med pengagåvor kan vi undvika dyra transporter av hjälpartiklar från Sverige och i stället handla lokalt där det är möjligt. Det sparar pengar, är klimatsmart och gagnar den lokala ekonomin på plats, som ofta blir lidande när katastrofer inträffar.
 3. Snabbare och effektivare logistik. Att handla lokalt efter behov underlättar jämfört med den logistiska utmaning det är att frakta förnödenheter genom Europa, lagerhålla och distribuera till människor som dessutom är i rörelse, på flykt. Att skicka ej efterfrågade saker försenar också insatserna som vi faktiskt behöver göra. Att sortera ut och hantera utgångna, slitna eller undermåliga produkter tar tid från hjälparetarnas viktiga arbete.
 4. Kontantstöd gör skillnad. Ibland ger Röda Korset kontantstöd till människor som utsatts för katastrofer. Det stärker människors värdighet att själva få bedöma vad deras största behov är i nuläget.
  - Många undersökningar visar att den som får kontantstöd använder det för att möta sina akuta basbehov, och att risken för att pengarna används till annat är liten.
  - Det går också att bidra med kuponger som är riktade till särskilt ändamål, som mat.
  - Ibland utgår ersättning till människor som hjälper till med katastrofinsatser efter exempelvis översvämningar. Den som bidrar till att renovera latriner och brunnar i sin hemby kan exempelvis få ett mindre ekonomiskt stöd som kompensation för arbetet.
 5. Rättvist och likvärdigt stöd. Vi har kvalitetskriterier som säkerställer att alla får ett likvärdigt stöd. Om vi till exempel skulle dela ut tio olika filtar där några är i gott skick och god kvalitet medan andra är slitna skulle vi kunna bidra till skada mer än nytta. Det kan leda till konflikter bland drabbade. 
 6. Gåvor till second hand gör skillnad. Röda Korsets second hand-butiker i Sverige tar mer än gärna emot kläder, filtar och andra prylar. Det omvandlas till stöd för behövande i kriser, både här hemma och utomlands. Din jacka kan bli en gåva till någon som behöver den här hemma, till exempel någon som flytt hit från Ukraina och är i behov av nya kläder. Den kan också säljas i butik och på så sätt bli ett värdefullt bidrag i insatser som görs när kriser och katastrofer sker runt om i vår värld.

Detta är några skäl till varför din pengagåva eller ditt månadsgivande är så betydelsefullt för oss. Det ger oss valmöjligheter! Ibland når ditt bidrag fram i form av kontantstöd till drabbade. Ibland omvandlas det till mat och rent vatten och vid andra tillfällen är det kanske vård, medicin eller tak över huvudet som behövs och gör mest nytta. Oavsett vilka akuta behov människor har så ser vi till att dina pengar används så effektivt som möjligt. Så tack för din gåva – den hjälper oss att rädda liv!

Skänk till Ukraina

Mer om kriget i Ukraina