Rödklädda volontärer efter svår brand.

Bränder i extremvärmens Europa

Bränder i extremvärmens Europa

Stora skogsbränder har härjat i flera länder i Europa. Tusentals människor har tvingats fly för att undkomma bränderna. Röda Korset hjälper på plats.

Allvarliga bränder har rasat runt om i Europa på sommarhalvåret de senaste åren. Det har skett efter perioder med extremvärme med temperaturer ofta över 40 grader. Flera länder har drabbats, bland annat Grekland, Italien, Spanien och Portugal.

Bränderna och extremvärmen har gjort att människor dött och skadats, och tusentals har tvingats fly undan elden. Röda Korset har varit på plats för att evakuera människor, hjälpa sjuka och brännskadade, dela ut mat, vatten och stötta brandkåren och räddningstjänst. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Våra volontärer hjälper drabbade

Vi på Röda Korset är på plats i drabbade områden runt om i Europa. I bland annat Grekland, Spanien och Portugal har våra volontärer jobbat hårt för att lindra effekterna av bränderna. Vi har bland annat hjälpt med detta:

  • Mat och rent vatten
  • Första hjälpen
  • Psykosocialt stöd
  • Evakuering
  • Stöd till räddningstjänsen

– Extrema väderförhållanden ökar riskerna för dessa händelser. Röda Korset ger stöd till drabbade befolkningar i nära samordning med nationella myndigheter och brandmän, säger Antoine Belair, på Röda Korset.

Stora områden med skog, jordbruk och betesmark har brunnit ned och turistorter har fått evakueras. Det är troligt att människors möjligheter till försörja sig kommer att påverkas negativt i de drabbade områden.

Röda Kors-volontär övervakar brand i Portugal.
Röda Korset är på plats i Portugal, och många andra länder, för att hjälpa människor som drabbas av bränderna.
Skogsbrand i Sverige

Är du förberedd om en skogsbrand inträffar?

Skogsbrand – så skyddar du dig

Klimatkrisens konsekvenser