Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Orkan – dödlig storm

Orkaner är stormar med extremt starka vindar som varje år orsakar stora materiella skador och många dödsfall. Allra dödligast är orkaner i form av tropiska cykloner.
Orkaner är stormar med extremt starka vindar som varje år orsakar stora materiella skador och många dödsfall. Allra dödligast är orkaner i form av tropiska cykloner.

Vad är en orkan?

En orkan är en jättelik storm över land eller hav med en vindhastighet på minst 33 m/s, eller 118 km/h. Orkaner, framför allt i form av tropiska cykloner, tillhör de allra farligaste naturkatastroferna för människor. Orkanens diameter kan vara mellan 300 och 1 000 kilometer, och en orkan kan nå upp till 10–15 kilometers höjd.

Varför är orkaner farliga?

De starka vindarna får träd och hus att välta, förstör infrastruktur och kan till och med få bilar att flyga i luften. Odlings- och betesmarker kan dränkas eller förstöras av saltvattnet som kan välla in över land vid en kraftig orkan. Risken för epidemier ökar då förorenat vatten sprider smittsamma sjukdomar. Orkanen följs av kraftiga regn som kan orsaka översvämningar och jordskred, och åskan kan slå ut elen och orsaka bränder. Stormvågor kan bli tiotals meter höga och helt dränka kustnära byar. Miljontals människor påverkas årligen av orkaners framfart.

Vad gör Röda Korset vid orkaner?

  • När en orkan närmar sig hjälper Röda Korset till att evakuera människor och förbereda samhällen inför stormen. Vi arbetar förbyggande med att bygga upp varningssystem och orkanskydd.
  • Efter orkanens framfart påbörjas sök- och räddningsarbetet. Vi delar ut förnödenheter som tält, filtar, vatten, mat och hygienpaket samt vårdar skadade.
  • Röda Korset hjälper även familjer att återförenas och finns på plats också under återuppbyggnaden.

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.
Anmäl dig senast 18 dec så får du vår unika tygkasse, behåll själv eller ge bort i julklapp!

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Kan man förutse orkaner?

Orkanernas utveckling följs med hjälp av vädersatelliter. Därför kan man ge stormvarningar vid kusterna och evakuera människorna innan orkanen slår till.

Hur kan man förbereda sig på en orkan?

I utsatta länder försöker man förebygga orkanskador genom att bland annat bygga hus som är mer hållbara och längre bort från strandlinjen.

Vilka länder drabbas av orkaner?

Centralamerika (till exempel Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Belize, Colombia och Dominikanska republiken) och Karibien drabbas ofta hårt under orkansäsongen. I klimatförändringarnas spår befaras orkaner bli både vanligare och intensivare. I Sverige är det extremt ovanligt med orkaner.

Vad är orkanens öga?

Orkanens centrum brukar kallas stormens öga och har en diameter på 30–60 kilometer. Där står vinden stilla. Runt orkanens öga strömmar luften längs havsytan mot dess centrum, och omkring ögat stiger luften uppåt i en spiral. Stormvindarna, regnen och vågorna är som kraftigast alldeles utanför orkanens öga.

Hur mäts orkaners styrka?

Det är vindstyrkan som avgör orkanens kraft. Oftast delas orkaner in efter den femgradiga Saffir-Simpsons skalan (SSHS). Där mäts hur hög medelvinden är och kategori 5:or (vindstyrka över 70 meter per sekund) är de kraftigaste orkanerna. Så starka orkaner är relativt ovanliga även om de förekommer då och då. Gudrun som drabbade Sverige 2005 var en kategori 2-orkan.

Vad är skillnaden på orkan, cyklon och tyfon?

Orkaner, cykloner och tyfoner är alla stormfenomen. Vilket av begreppen som används beror på var fenomenet inträffar, samt hur starka vindarna är.

Geografiskt kan väderfenomen delas upp på följande sätt:

  • Orkaner: Atlanten och östra Stilla havet.
  • Cykloner: Indiska oceanen och södra Stilla havet.
  • Tyfoner: västra Stilla havet.
Tyfon Filippinerna - människor söker skydd.
Orkan, cyklon, tyfon - så skyddar du dig

Här berättar vår expert hur du bäst skyddar dig mot extrema väderfenomen som orkaner, cykloner och tyfoner.

Läs mer