Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Familj som besökt Röda Korsets behandlingscenter.

Behandlingscenter Skellefteå

På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skellefteå hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. Centret har även mottagning i Umeå och i Luleå.
På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skellefteå hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. Centret har även mottagning i Umeå och i Luleå.
Kontakta oss

Mottagning i Skellefteå

Ring verksamhetschefen på 0910–71 78 55

Kontakta oss
Kontakta oss

Mottagning i Luleå

Ring verksamhetschefen på 0910-71 78 55

Kontakta oss
Kontakta oss

Mottagning i Umeå

Ring verksamhetschefen på 0910-71 78 55

Kontakta oss

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer, fysioterapeut (sjukgymnast) och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening.

  • Vi tar emot på remiss från andra vårdgivare, via egenanmälan, eller från exempelvis gode män, skolhälsovård, arbetsförmedling och SFI. Använd gärna vår remissblankett.
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Vuxna personer med flyktingbakgrund, samt ensamkommande barn från 16 års ålder, som lider av trauma från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser. RKC Skellefteå tar huvudsakligen emot patienter bosatta i Västerbotten och Norrbotten. Mottagning finns även i Umeå och i Luleå.

Upptagningsområde

Vi tar emot personer från Norr- och Västerbotten.

Möter du flyktingar i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och på RKC Skellefteå samverkar vi med andra aktörer såsom landsting, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

För mer information, ring verksamhetschef: 0910-71 78 55 eller administratör 0910-71 78 52.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på Bg 900-8004, ange koden 12403 så går pengarna just till arbetet på vårt behandlingscenter. Stort tack för ditt stöd.

Har du synpunkter på vården?

Dina synpunkter är viktiga för oss, det kan bidra till att förändra och förbättra den vård vi erbjuder.

Tyck till om vården